Znát povahu jedináčka a jak ho dobře vychovat

Jedináček často dostával od některých lidí negativní nálepku. Díky plné lásce od rodičů je povaha jedináčka často posuzována jako rozmazlená, sobecká, panovačná a asociální. Ve skutečnosti povaha a charakter jedináčka ve skutečnosti není tak špatná, jak si lidé myslí.

Jaká je povaha a charakter jedináčka?

Povaha jedináčka se od sebe liší. I tak se ale najdou postavy, které jedináček většinou má. Podle výzkumů se u jedináčka často setkáváme s následujícími rysy a vlastnostmi:

1. Ambiciózní

Podle výzkumů jsou jedináčci obecně ambiciózní. Ambiciózní povaha jedináčka převyšuje nejstarší dítě. Děje se tak proto, že pouze děti nemusí soutěžit o pozornost rodičů. V důsledku toho vzniká ambiciózní povaha, protože pouze děti dostávají plnou pozornost od rodičů a často dostávají pochvalu, když dosáhnou určitých úspěchů.

2. Emoční stabilita

Pouze děti, které získávají lásku a plnou pozornost od rodičů, mívají dobrou emoční stabilitu. Tato emoční stabilita vzniká proto, že nemusí soupeřit s ostatními sourozenci o rodičovskou lásku.

3. Nezávislý

Jedináček je zvyklý být sám a stává se sebevědomějším.Jelikožáček je od dětství zvyklý trávit čas sám, vyroste z něj většinou samostatný člověk. Povaha tohoto jedináčka jim pak dává vysoké sebevědomí. Navíc k vysokému sebevědomí jedináčků dochází také proto, že se nikdy nesrovnávají s ostatními sourozenci.

4. Dospělý

Ve srovnání s nejstarším dítětem bývají jedináčci více spolupracující. Dospělá postava tohoto jedináčka je prý plodem jeho blízkosti k rodičům. Tato blízkost může jedináčka naučit mít postoj a jednat jako dospělý.

5. Chytrý

V několika studiích se uvádí, že pouze děti mívají nadprůměrnou inteligenci. To se získá ze skóre IQ testů a skóre, které získají, když jsou ve škole. Je však třeba si uvědomit, že blízkost a role rodičů ovlivňuje i inteligenci dětí.

6. Kreativní

Pouze děti mívají vyšší kreativitu a kreativnější nápady z krabice než ti se sourozenci. To je podpořeno výzkumem publikovaným v Brain and Imaging Behaviour . Přesto různé výše uvedené rysy nevystihují charakter jedináčka jako celek. Povaha jedináčka se utváří z toho, jak mu rodiče dávají výchovu. Kromě toho mohou podmínky prostředí ovlivnit povahu a charakter jedináčka.

Tipy pro výchovu jedináčka

Rodičovská výchova ovlivňuje, jak povahu a charakter jedináčka. Nevhodný způsob výchovy rodičů může způsobit, že děti budou mít špatné vlastnosti a charaktery. Zde je několik tipů, které můžete použít při vzdělávání jedináčka:

1. Neomezujte interakci dítěte s okolním prostředím

Dejte dětem příležitost hrát si s vrstevníky Podle studie zveřejněné v Journal of Marriage and Family , pouze děti mívají potíže se sociální interakcí. Abyste tomu zabránili, dejte dětem příležitost komunikovat se svými vrstevníky již od dětství. Také se nebojte dát své dítě do různých sociálních prostředí.

2. Pomozte dětem najít jejich zájmy

Zapojení dětí do aktivit mimo domov jim může pomoci najít jejich zájmy. Tento zájem může také vzniknout a získat z výsledků socializace s vrstevníky nebo lidmi kolem nich.

3. Dejte svobodu

Aby ze sebe vydali to nejlepší, rodiče často vnucují svou vůli svému jedinému dítěti. Dáte-li svobodu, může se vaše dítě stát nezávislejším a rozvíjet se podle jeho zájmů. Pro jeho dobro se snažte dát dítěti prostor, aby roztáhlo vlastní křídla.

4. Nepleťte se příliš do osobních záležitostí dítěte

Pro rodiče je přirozené chránit své děti. I tak dejte svému dítěti příležitost, aby si věci vyřešilo samo. Na druhou stranu byste měli stále poskytovat podporu, když je dítě smutné. Je v pořádku radit, ale pouze tehdy, když vás vaše dítě o radu požádá. Když děti vyrostou, může být užitečným opatřením, které jim umožní řešit své vlastní problémy.

5. Zbystřete dětskou empatii

Jen děti jsou zvyklé dělat věci samy za sebe. Chcete-li děti naučit empatii, můžete je povzbudit tím, že budete dělat sociální aktivity nebo jen pomoci jejich přátelům, kteří mají potíže. Ukažte navíc empatii, kterou máte, aby ji děti mohly napodobovat.

6. Buďte realističtí

Jako jedináček rodiče někdy vnucují svou vůli a kladou na jedináčka velká očekávání. Tyto akce mohou způsobit, že se vaše dítě bude cítit depresivně. Přizpůsobte svá očekávání schopnostem dítěte. Navíc dejte pochopení, že děti nemusí být ve všem nejlepší. [[Související článek]]

Poznámky od SehatQ

Pouze děti často dostávají negativní stigma od lidí, od rozmazlených, sobeckých až po asociální. To se skutečně může stát, ale neplatí to pro všechny jedináčky. Povaha a charakter jedináčka závisí na výchově jeho rodičů. Nejen to, okolní prostředí ovlivňuje i osobnost jedináčka. Chcete-li dále diskutovat o tom, jak vychovávat jediné dítě, aby bylo dobré a správné, zeptejte se přímo lékaře v aplikaci zdraví SehatQ. Stáhnout nyní na App Store a Google Play .