Rozpoznání apraxie, poruch řeči a pohybu, které mohou postihnout děti

Má vaše dítě potíže s mluvením a pohybem končetin na povel? Pozor, jednou z možných příčin může být apraxie. Apraxie je neurologické onemocnění, které u postižených způsobuje poruchy řeči a pohybu. Pojďme pochopit více o příčinách, příznacích a jak léčit apraxii.

Co je apraxie?

Apraxie je neurologické onemocnění, které postiženým ztěžuje vykonávání každodenních činností a gest. Lidé s apraxií si budou například těžko zavazovat tkaničky nebo knoflíky na oblečení. Lidé s tímto neurologickým onemocněním mohou mít také potíže s mluvením a vyjadřováním pomocí slov.

Příčiny apraxie

Apraxie může nastat, když některé oblasti mozkových hemisfér (dvě symetrické poloviny, které rozdělují mozek) nefungují správně. Tento stav se obvykle vyskytuje v důsledku výskytu lézí v nervových drahách, které uchovávají paměť pro pohyb. Lidé s apraxií nemají přístup k těmto vzpomínkám. Apraxie může také nastat v důsledku poranění hlavy nebo jiných onemocnění, která napadají mozek, například:
 • mrtvice
 • Tvrdá rána do hlavy
 • Demence
 • Nádor
 • Kortikobazální gangliová degenerace.
Apraxie je navíc zdravotní stav, který častěji postihuje seniory (starší osoby), protože jsou náchylnější k neurologickým onemocněním. Apraxie se však může objevit i u dětí v důsledku genetických poruch. Pokud se dítě narodí s apraxií, je to s největší pravděpodobností důsledek problému s centrálním nervovým systémem.

Příznaky apraxie, na které je třeba si dávat pozor

Hlavním příznakem apraxie je neschopnost provádět jednoduché pohyby, i když postižený již rozumí používání svých končetin a dokáže dobře sledovat pokyny. Děti s apraxií mají také potíže s ovládáním a koordinací pohybů těla. Obvykle mají také poškození mozku, které způsobuje afázii (porucha jazyka, která člověku ztěžuje porozumění a správné používání slov). Kromě toho jsou zde uvedeny některé příznaky apraxie, které mohou děti potrápit.
 • Potíže se spojováním slabik ve správném pořadí při vytváření slov
 • Zřídka žvanil, když byl ještě dítě
 • Obtížná výslovnost dlouhých a složitých slov
 • Opakované pokusy o vyslovení slov
 • Nekonzistentnost při mluvení, například schopnost říct jedno slovo najednou, ale neschopnost to udělat jindy
 • Používání nadměrných forem neverbální komunikace
 • Odstraňte souhlásky na začátku a na konci slov
 • Vypadá nešikovně a má problémy s vyslovováním slov.

Typy apraxie, které stojí za pochopení

Existuje několik typů apraxie, které mají různé účinky na tělo, včetně:
 • Kinetická apraxie končetin

Kinetická apraxie končetin bude pro postiženého obtížné používat prsty, paže nebo nohy k přesným a koordinovaným pohybům.
 • Ideomotorická apraxie

Děti, které trpí ideomotorickou apraxií, budou mít potíže s dodržováním verbálních pokynů při provádění určitých pohybů.
 • Koncepční apraxie

Podobně jako u ideomotorické apraxie bude pro pacienty s koncepční apraxií obtížné vykonávat činnost nebo pohyb, který zahrnuje více než jeden krok.
 • myšlenková apraxie

Děti s myšlenkovou apraxií mají potíže s plánováním určitých pohybů. Bude pro ně obtížné provádět pohyby, jako je oblékání nebo sprchování.
 • Bukofaciální apraxie

Trpitel bukofaciální apraxie bude obtížné provádět pohyby s obličejem a rty na povel.
 • Konstrukční apraxie

Děti s konstrukční apraxií neumí kopírovat, kreslit a vytvářet základní schémata nebo kresby.
 • Okulomotorická apraxie

Okulomotorická apraxie postihuje oči. Děti s tímto typem apraxie budou mít potíže s pohybem očí v souladu se směry.
 • Verbální apraxie

Děti s verbální apraxií budou mít potíže s prováděním pohybů potřebných k mluvení. Nejsou také schopni vydávat zvuky nebo rozumět rytmu řeči. Poruchy řeči u dětí jsou obvykle způsobeny tímto typem apraxie.

Léčba apraxie

Léčba apraxie bude založena na základním zdravotním stavu. Kromě toho existuje několik fyzických a pracovních terapií, které můžete vyzkoušet jako způsob, jak naučit své dítě mluvit. Dotyčná terapie může mít formu:
 • Naučte se vytvářet zvuky s opakováním (opakování)
 • Naučte se pohybovat jeho končetinami
 • Zlepšete rytmus jeho řeči pomocí metronomu nebo lusknutím prstu
 • Naučte se psát nebo používat počítač k vyjádření.
Nejen to, návštěva logopeda může také pomoci překonat poruchy řeči u dětí v důsledku apraxie. Existuje několik technik, které můžete vyzkoušet, například:
 • Naučte se, jak pohybovat svaly úst, aby vytvářely určité zvuky
 • Výuka znakového jazyka pro děti s těžkou apraxií
 • Využít všechny smysly, aby dítě mohlo mluvit, například poslouchat nahraný zvuk nebo používat zrcadlo, abyste viděli, jak ústa vydávají zvuky.
Podle The National Institute of Neurological Disorders and Stroke se symptomy apraxie mohou časem zmírnit. Ne všichni pacienti trpící apraxií však mohou zaznamenat uspokojivý pokles symptomů. Přesto mohou někteří lidé s apraxií zaznamenat ústup příznaků v průběhu let nebo desetiletí. [[Související článek]]

Poznámky od SehatQ

Děti s apraxií musí kontrolovat své příznaky po zbytek svého života. Díky terapii a speciálním vzdělávacím programům mohou žít život snadněji. Děti s těžkou apraxií však nemohou žít samostatně a musí potřebovat pomoc při provádění každodenních činností. Pokud se bojíte o zdraví svého dítěte, neváhejte se lékaře zdarma zeptat v aplikaci SehatQ family health. Stáhněte si ji nyní z App Store nebo Google Play.