5 způsobů, jak najít smysl života, kterému je třeba porozumět

Když se cítí ztraceni a nešťastní ze života, který žijí, většina lidí často pochybuje o smyslu svého života. Tyto myšlenky se často objevují při vstupu do dospělosti. U některých lidí může znalost smyslu života ovlivnit jejich myšlení a chování. Když má někdo pocit, že jeho život nemá smysl, může tento stav vést k jednání, které může ohrozit jeho vlastní bezpečnost.

Smysl života podle psychologie

V psychologii existuje řada teorií, které pojednávají o smyslu života. V teorii prezentované Stegerem, Frazierem, Oishim a Kalerem (2006) je smysl života rozdělen na dvě samostatné dimenze, a to koherenci (vztah) a účel. Soudržnost se týká toho, jak rozumíte životu, zatímco cíle se týkají toho, čeho chcete v životě dosáhnout nebo čeho chcete dosáhnout. Mezitím teorie předložená Rekerem a Wongem (1988) uvádí, že smysl života se skládá ze tří dimenzí, včetně koherence, účelu a významu. Význam odkazuje na pocit, že život má vlastní hodnoty a stojí za to žít.

Jak najít smysl života?

Někteří lidé mají často problém najít smysl svého života. Abychom pochopili smysl života, který žijeme, můžeme podniknout několik akcí, včetně:

1. Identifikujte své hodnoty

Způsob, jak identifikovat své hodnoty, je zjistit, jaké jsou vlastnosti a chování, které vás motivují a vedou při rozhodování. Když se někdo chová v souladu s hodnotami, které má, život se mu bude zdát plný smyslu a účelu. Mezitím se budete cítit nespokojeni, když se chováte způsobem, který není v souladu s vašimi hodnotami. Proto je důležité, abyste poznali své hodnoty, abyste poznali smysl života. Běžné hodnoty jsou následující:
  • Práce/kariéra
  • Spiritualita/náboženství
  • Vztah s rodinou
  • Fyzické zdraví/pohoda
  • Účast v komunitě
  • Přátelství a další sociální vztahy
  • Osobní růst/vzdělání/učení
  • Intimní vztahy (např. manželství)
Poté, co zjistíte, jaké hodnoty máte, zapište si je. Ujistěte se, že si zapisujete hodnoty, které skutečně máte, ne ty, které chcete mít.

2. Rostoucí motivace a nadšení

Motivace a nadšení povzbuzují chuť a zájem o aktivity. Motivace je užitečná pro činnosti, které jsou považovány za nudné. Mezitím je nadšení impulsem k provádění smysluplných nebo důležitých činností. Chcete-li kultivovat obojí, musíte budovat vztahy s lidmi, kteří sdílejí podobné vášně. Tak ve vás přirozeně poroste motivace a nadšení.

3. Rozvíjejte vztahy s ostatními

Navazování a udržování vztahů s ostatními lidmi je jedním ze způsobů, jak rozvíjet smysl života. Lidé s minimálními sociálními vazbami mají často pocit, že nemají žádný smysl života.

4. Zaměřte se na vztahy, které zvyšují váš pocit sounáležitosti

Sociální vztahy jsou důležitým aspektem života, ale ne všechny jsou si rovny. Abyste si vypěstovali smysl pro smysl, zaměřte se na vztahy, které vám dávají pocit sounáležitosti a sounáležitosti s lidmi v nich. Pomoc, podpora a chvála, kterou dostáváte, mohou učinit život smysluplnějším.

5. Řízení nálady

Uvádí se, že pozitivní nálady vedou k vyššímu pocitu smysluplnosti. I když je to někdy obtížné, lze pro zvládnutí nálady provést několik jednoduchých akcí, včetně času na koníčky, dostatek odpočinku, pravidelné cvičení, osvojení si zdravé stravy až po seberelaxaci (např. meditace nebo jóga). Pokud máte potíže s pochopením smyslu života, okamžitě se poraďte s psychologem nebo psychiatrem. Pokud není správně léčen, může mít tento stav negativní dopad na duševní zdraví, dokonce vést k touze ukončit život. [[Související článek]]

Poznámky od SehatQ

Uvědomění si smyslu života může ovlivnit myšlení a způsob, jakým se člověk chová a chová. Abychom toho dosáhli, je možné podniknout několik akcí, jako je rozpoznání vlastní hodnoty, rozvoj vztahů s ostatními, rostoucí motivace a nadšení a dobré řízení nálady. Máte-li dotazy týkající se zdravotních problémů, můžete se zdarma zeptat svého lékaře přímo v aplikaci SehatQ Family Health. Stáhněte si aplikaci SehatQ nyní z App Store nebo Google Play.