Výhody Montessori metody a její odlišnost od tradičního vzdělávání

Montessori metoda je způsob učení zaměřený na aktivitu dětí. Tato metoda nabízí praktické učení se společným procvičováním a hrou. Na rozdíl od tradiční metody, která bývá pasivní, dostanou děti v Montessori třídě příležitost rozhodnout se, jaký způsob učení považují za nejefektivnější. Učitel při této metodě slouží jako doprovod a průvodce dítěte při absolvování procesu učení dle volby dítěte. Děti se budou učit jednotlivě i ve skupinách objevovat a prozkoumávat znalosti ve světě kolem sebe a naplno rozvíjet svůj potenciál. Dnes se Montessori stala jednou z nejoblíbenějších vzdělávacích metod. Není divu, že mnoho rodičů se rozhodlo poslat své děti do škol na základě této metody.

Více o metodě Montessori

Děti, které se učí metodou Montessori, si mohou samy určit lekce, které se chtějí učit.Metodu Montessori poprvé vyvinul Dr. Maria Montessori na počátku 20. století. Dr. Montessori věří, že děti se budou učit optimálněji, pokud si samy budou moci vybrat předmět, který chtějí studovat. Myšlenky Dr. Montessori je to, co se až dosud stalo základem výuky ve třídách metodou Montessori. V této třídě učitel nestojí jen vepředu, ale chodí od skupiny ke skupině. Kromě toho jsou v Montessori třídě také různé aktivity, které si děti vybírají ve škole. Systém hodnocení prováděný na této škole je také odlišný a nezaměřuje se pouze na jeden aspekt, ale také na celkový vývoj dětí, od sociálního, emocionálního, intelektuálního až po fyzický.

Výhody Montessori metody

Montessori metoda vycvičí děti k většímu nadšení při učení.Existuje mnoho výhod, které mohou získat děti, které navštěvují vzdělávání metodou Montessori. Protože touto metodou děti nenarazí na přísný standard, který není v souladu s jejich vývojem a zájmy. V Montessori škole se děti budou učit vlastním tempem. Předpokládá se, že to podporuje pozitivní chování u dětí, jako jsou:
  • nezávislost
  • Empatie
  • Pochopení sociální rovnosti
  • Učte se rádi
Svoboda dětí vybrat si a klást otázky týkající se zvoleného předmětu je také přiměje proniknout hlouběji do lekce a vytvořit si úzké spojení s probíranou výukou. Předpokládá se, že děti, které se učí metodou Montessori, jsou sebevědomější, nadšenější a schopnější se samy učit. Má se také za to, že myslí kritičtěji, umí lépe pracovat v týmech a jsou odvážní. Kromě toho může Montessori metoda poskytnout také několik dalších výhod, a to z následujících důvodů:

• Každé dítě je ceněno jako jedinečná osobnost

Montessori metoda učí, že každé dítě je jedinečný jedinec a může se učit různými způsoby. Učení touto metodou usnadní každý z těchto rozdílů, aby se děti mohly učit tak, jak se jim líbí. Děti dostanou i vlastní plány hodin, které sestaví učitelka přesně podle zájmů, vývoje a rychlosti učení dětí.

• Děti se stávají součástí komunity, která se stará a má k sobě blízko

Děti v Montessori třídě nejsou seskupeny podle věku. Každá třída tak může obsahovat děti různého věku s věkovým rozdílem až 3 let. Starší děti se tak mohou naučit být mentory a vzory pro své mladší sourozence. Mladší děti se pak mohou učit jistěji s podporou starších sourozenců ve třídě. Na druhé straně bude učitel vzorem pro bratry a sestry ve třídě tím, že se ke studentům bude chovat se vzájemným respektem, láskou a problémy řešit pokojně.

• Děti jsou podporovány, aby byly aktivními jednotlivci při hledání znalostí

Ve třídách, které používají metodu Montessori, má učitel za úkol zajistit výukové prostředí, které dětem poskytne svobodu a nástroje k získání odpovědí na otázky, které se jim vynoří v hlavě. Když děti dokážou najít odpovědi na své otázky týkající se znalostí nebo lekcí, budou samy v sobě spokojené. Díky tomuto uspokojení budou děti kritičtější a žíznivější po vědění a nakonec najdou zábavu v učení, které bude trvat dlouho.

• Děti se mohou naučit opravovat své chyby a samy soudit

Postupem času děti porostou věkem i myšlením. Až přijde tento čas, budou děti k výsledkům své práce kritičtější. Dítě tak pozná, kdy udělalo chybu, pokusí se ji napravit a poučit se z předchozích chyb.

• Montessori metoda také rozvíjí sociálně-emocionální schopnosti dětí

Předpokládá se, že děti, které se učí metodou Montessori, mají lepší sociálně-emocionální schopnosti ve srovnání s dětmi, které se učí tradičními metodami.
  • Učte disciplínu

Učební osnovy Montessori, které jsou citovány z webové stránky Education, jsou považovány za schopné naučit děti disciplíně. Montessori metoda pro rané dětství totiž může vaše ratolesti naučit, aby si vybralo, jaké aktivity chce dělat a jak dlouho stráví dokončením práce. Kromě toho je Montessori kurikulum vybaveno také různými pravidly, která musí studenti i učitelé dodržovat. To je důvod, proč se věří, že Montessori metoda pro rané dětství dokáže naučit vaše dítě disciplíně. [[Související článek]]

Výzva vzdělávání dětí metodou Montessori

Náklady na školy využívající Montessori metodu bývají vyšší.Samozřejmě ve vzdělávacím systému existují kromě výhod také výzvy. Ne všichni rodiče souhlasí s tím, že Montessori metoda je lepší než jiné metody výuky. Abyste se mohli racionálněji rozhodnout při výběru školy pro své dítě, naučte se také následující věci o následující montessori metodě, která stojí za úvahu.

• Relativně vysoké náklady

Školy s Montessori metodou obecně stojí více než běžné školy. Učení touto metodou totiž vyžaduje spoustu kvalitních nástrojů a materiálů.

• Omezený přístup

Vysoká cena a umístění školy, která se většinou nachází uprostřed města, činí školy s tímto způsobem stále totožné se školami, které jsou určeny pro vyšší střední třídu. Neexistuje žádná Montessori škola, která by byla zřízena jako státní škola. Školy založené na Montessori učení jsou zatím ve vlastnictví soukromých nadací.

• Učební plán je považován za příliš volný

Svoboda dětí ve výběru požadovaného učebního předmětu je skutečně dobrá, pokud učitel může skutečně usnadnit a vyvážit učení dětí. U metody Montessori však vyvstala jedna obava, a sice propast mezi preferovanými a nepříznivými znalostmi předmětu. Pokud je mezera ve znalostech příliš velká, bude dítě posouzeno, že bude mít v budoucnu potíže s řešením problémů souvisejících s předmětem.

• Svoboda v učení není vždy dobrá

Svobodu v učení mohou děti získat, když jsou v Montessori třídě. Tuto svobodu však ve vnějším světě nemůže vždy získat, zvláště když vyroste. Některým dětem, které jsou příliš zvyklé na svobodu, je nakonec obtížné pracovat v týmech a plnit pokyny, které jsou poněkud strnulé.

• Situace ve třídě, která je příliš volná

Existují děti, které ve skutečnosti preferují rutinu ve třídě, s jasnými úrovněmi, jako v tradičním vzdělávacím systému. U těchto dětí mohou učební systémy, které jsou příliš volné, jako například v Montessori třídě, způsobit pocity nepohodlí a nejistoty. Rodiče tedy musí naslouchat názorům svých dětí na preferovanou metodu učení. Jak Montessori metodu, tak tradiční metodu, rodiče si jistě vyberou tu, která je pro miminko považována za nejlepší. Při výběru školy pro své dítě nebo systému učení, kterým se budete řídit, se také zeptejte na názor dítěte a věnujte pozornost znaménkům, pokud se dítě při výběru necítí nepříjemně. Máte-li jakékoli otázky týkající se zdraví, neváhejte se zdarma zeptat lékaře v aplikaci SehatQ pro rodinné zdraví. Stáhněte si ji nyní z App Store nebo Google Play.