Chcete se stát klinickým psychologem? Toto je Role a vzdělání

Rostoucí rozmanitost problémů týkajících se duševního zdraví vás může více zajímat o zkoumání oblasti klinické psychologie. Abyste porozuměli více, podívejte se na úplné vysvětlení oboru psychologie na tomto.

Co je klinická psychologie?

Klinická psychologie je obor psychologie, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu emočních poruch, poruch chování a duševního zdraví. Pokud jde o další problémy, které může léčit klinická psychologie, včetně poruch učení, těžkého stresu, deprese, zneužívání návykových látek, úzkostných poruch a poruch příjmu potravy. Tento obor integruje vědu psychologie s léčbou složitých problémů, které mohou zažít lidé. Tato věda se stává zajímavou věcí pro některé lidi, kteří chtějí studovat lidské chování a pracovat v této oblasti.

Staňte se klinickým psychologem

Chcete-li se dále zapojit a zapojit se do světa klinické psychologie, klinický psycholog je kariérní volba, kterou musíte zvolit. Klinickí psychologové se primárně zaměřují na léčbu chronických duševních problémů, jako je schizofrenie a bipolární porucha. Nejen to, klinický psycholog řeší i lehčí psychické problémy, jako jsou úzkostné poruchy, stres, až po deprese. Každý klinický psycholog bude pracovat v různých funkcích. Existují například kliničtí psychologové, kteří pracují přímo s klienty a provozují služby osobní terapie. Tento typ klinického psychologa obvykle nabízí krátkodobé i dlouhodobé ambulantní služby klientům, kteří potřebují pomoc při řešení psychického strádání. Mezitím bude mít klinický psycholog ve školním prostředí za úkol pomáhat dětem, které mají potíže s učením. Na univerzitě může klinický psycholog asistovat studentům při rozhodování o jejich budoucí kariéře. Tato profese také pomůže studentům zůstat emocionálně zdraví a dosáhnout svých akademických cílů. Abychom lépe porozuměli, zde jsou v přehledu některé role klinického psychologa ve společnosti.
  • Provádíme hodnocení a diagnostiku psychických poruch.
  • Léčit psychické poruchy. Patří sem i problémy se závislostí na alkoholu a drogách.
  • Nabízí svědectví v právních oblastech souvisejících s klinickou psychologií.
  • Pomozte klientům definovat plány a cíle.
  • Výuka psychologie na univerzitě.
  • Provádění výzkumu souvisejícího s klinickou psychologií.
  • Vytvářejte a spravujte programy pro prevenci a léčbu sociálních problémů.
Existuje několik přístupů, které mohou kliničtí psychologové využít při plnění svých povinností. Níže jsou uvedeny některé z používaných metod.

1. Psychodynamický přístup

Tato perspektiva věří, že podvědomí hraje důležitou roli v chování člověka. Klinickí psychologové, kteří používají tuto terapii, mohou používat techniky, jako je volná asociace, aby prozkoumali klientovy nevědomé motivace.

2. Kognitivně behaviorální perspektiva

Kliničtí psychologové, kteří používají tuto perspektivu, se zaměří na to, jak se klienti chovají, myslí a cítí při interakci. Kognitivně-behaviorální terapie se často zaměřuje na změnu myšlenek a chování, které přispívají k psychické úzkosti.

3. Humanistická perspektiva

Tato humanistická perspektiva je přístup, který pohlíží na klienty jako na lidské bytosti a zaměřuje se na věci, které jsou lidem vlastní, jako je seberealizace. [[Související článek]]

Jak se stát klinickým psychologem?

Pokud vás obor klinické psychologie zajímá a chcete se stát klinickým psychologem, pak je pár věcí, kterými musíte projít. Kliničtí psychologové musí mít doktorát z psychologie a absolvovat školení s klinickým zázemím. Požadavky na vzdělání, aby člověk mohl pracovat jako klinický psycholog, jsou poměrně přísné a trvají dlouhou dobu. Většina klinických psychologů stráví asi čtyři až šest let na postgraduální škole po získání bakalářského titulu. Po dokončení akreditovaného postgraduálního programu musí aspirující psychologové Kkinis také absolvovat školení a zkoušky pod dohledem. To jsou některé věci, které potřebujete vědět o klinické psychologii a o tom, jak se stát klinickým psychologem. Stát se klinickým psychologem vám může pomoci přispět společnosti ke zvýšení povědomí o důležitosti duševního zdraví.