Mezilidské konflikty: typy a způsoby jejich řešení

Konflikt je v životě přirozená věc. V životě může nastat mnoho druhů konfliktů. Jedním z nejčastějších problémů, se kterými se většina lidí setkává, jsou mezilidské konflikty. Mezilidský konflikt je spor dvou nebo více lidí. I když to nemusí mít vždy vážný dopad, je důležité, abyste rozuměli typům a způsobům správného řešení konfliktů, aby byly vztahy správně udržovány.

Jaké jsou příčiny mezilidských konfliktů?

Příčinou mezilidských konfliktů mohou být různé faktory. Obecně se to děje proto, že lidé v konfliktu mají různé osobnosti, postoje, hodnoty a očekávání při řešení problémů. Když komunikujete nebo pracujete s lidmi, kteří mají různé názory a cíle, konflikt je nevyhnutelný. Osud nebo pokračování vztahu je obvykle určeno tím, jak vy a osoba zapojená do konfliktu problém vyřešíte.

Typy mezilidských konfliktů

Mezilidské konflikty se dělí na několik typů. Každý typ má jiný problém v pozadí a může se vyskytnout, verbálně i neverbálně. Zde jsou některé z typů:

1. Pseudokonflikt

Pseudokonflikt je mezilidský konflikt, ke kterému dochází v důsledku nedorozumění. Lidé zapojení do tohoto konfliktu mají pocit, že mají různé cíle, i když ve skutečnosti jsou stejné. Způsob, jak tento konflikt vyřešit, není obtížný, účastníci sporu si prostě spolu sednou a vyjasní si příčiny nedorozumění.

2. Konflikty faktů

K tomuto typu konfliktu obvykle dochází, když dva nebo více lidí mají na určité informace různé názory. Abyste tomu zabránili, jednoduše zkontrolujete, zda je zdroj informací důvěryhodný a lze jej vysvětlit.

3. Konflikt hodnot

Konflikt hodnot je konflikt, ke kterému dochází, když rozdíly v osobních hodnotách uvnitř člověka vyvolávají nesouhlas. Například vy a vaši spolupracovníci máte různé názory na práva na potrat. Tento typ konfliktu nemá vždy jasnou cestu k vyřešení. Každý má jiné osobní hodnoty a přesvědčení. Jedním ze způsobů, jak omezit konflikt, je tedy přijmout jej a nevnucovat ostatním svůj názor.

4. Politický konflikt

Tento typ konfliktu nastává, když máte rozdílné názory na akční plán nebo strategii řešení problémů v konkrétní situaci s jinou osobou. Mezi faktory, které přispívají k rozdílnosti názorů, patří výchova k osobnosti. Například každý rodič má svůj vlastní způsob vzdělávání svých dětí. Pokud vidíte, že osoba, která je vám nejbližší, vzdělává své dítě jiným způsobem, může to vyvolat konflikt.

5. Konflikt ega

Konflikt ega je konflikt, ke kterému dochází, když jedna osoba nechce ustoupit a vyřešit problém. Tento konflikt se často rozvíjí s jinými typy konfliktů, jejichž řešení je pak stále obtížnější. K vyřešení je třeba, aby jedna ze stran ustoupila. Pokud nikdo nebude ochoten ustoupit, přijatá vypořádací akce s největší pravděpodobností vždy skončí neúspěchem.

6. Meta konflikt

Meta konflikt je spor, ke kterému dochází, když komunikace mezi sebou nefunguje efektivně. Způsob, jak tento konflikt vyřešit, je jasně komunikovat. Pokud se to nevyřeší okamžitě, může se vztah mezi lidmi zúčastněnými ve sporu zkomplikovat.

7. Konflikt důvěry

Vzájemná nedůvěra může vést ke konfliktu. Například nemáte úplnou důvěru ve svůj tým v práci a snažíte se věci dělat sami. To samozřejmě může vyvolat spor mezi vámi a vašimi spoluhráči. Chcete-li tento konflikt vyřešit, zkuste tomu druhému důvěřovat. Odložte své osobní cíle a zaměřte se více na cíle kolektivní. [[Související článek]]

Poznámky od SehatQ

Mezilidský konflikt je stav, ke kterému dochází, když jsou do sporu zapojeni dva nebo více lidí. Spouštěče se také liší, od rozdílů v názorech, osobnosti, postojích a hodnotách při řešení problémů. Pokud máte potíže s řešením konfliktu, poraďte se s odborníkem. Později vám a lidem zapojeným do konfliktu pomůžeme najít cestu, jak problém vyřešit. Máte-li dotazy týkající se zdravotních problémů, můžete se zdarma zeptat svého lékaře přímo v aplikaci SehatQ Family Health. Stáhněte si aplikaci SehatQ nyní z App Store nebo Google Play.