Otrava sprejem proti komárům? Zde je návod, jak mu pomoci

Repelent proti komárům ve spreji se obecně používá k odpuzování komárů, kteří létají v domě. Kromě nepříjemného bzučení v uších může kousnutí komárů způsobit také svědění a boule na kůži. Použití spreje proti komárům však může představovat rizika. Důvodem je, že pokud je sprej náhodně otráven, ať už vdechnutím, požitím nebo kontaktem s očima, může to být nebezpečné a může být smrtelné. Proto je důležité znát první pomoc při otravě repelenty hmyzu. Otrava ve spreji se v lékařských termínech nazývá otrava organofosfáty. [[Související článek]]

Známky nebo příznaky otravy sprejem proti hmyzu

Příznaky nebo příznaky otravy repelenty hmyzu mají tendenci se lišit v závislosti na typu obsahu a závažnosti. Obecně jsou známky nebo příznaky otravy sprejem proti hmyzu mírné a závažné. Příznaky mírné otravy repelentem hmyzu zahrnují:
 • Bolest hlavy
 • Pocení
 • Průjem
 • Podráždění nosu a krku
 • Podráždění očí
 • Nevolno
 • Únava
 • Změny nálady
 • podráždění kůže
 • Nespavost
 • Ztráta chuti k jídlu
 • Žíznivý
 • Závratě
 • Bolest kloubů
Mezitím příznaky těžké otravy sprejem odpuzujícím hmyz jsou:
 • Zvracet
 • Záchvaty
 • Horečka
 • svalové záškuby
 • Těžko se dýchá
 • Zornice oka se zmenšuje
 • Zvýšená dechová frekvence
 • Chabý

První pomoc při otravě sprejem proti komárům

Pokud se někdo z vašich blízkých otráví sprejem proti komárům nebo jiným typem pesticidní kapaliny, okamžitě kontaktujte lékaře nebo vezměte postiženého na nejbližší pohotovostní jednotku. Během čekání na lékařskou pomoc však lze provést první pomoc, aby se minimalizoval dopad jedu na tělo oběti. Následuje první pomoc při pomoci obětem otráveným sprejem proti komárům podle místa vystavení jedu.

1. Pokud se sprej proti komárům dotkne pokožky

 • Omyjte kůži a oděv pod tekoucí vodou.
 • Svlékněte oběti oblečení.
 • Umyjte kůži a vlasy oběti, která byla vystavena jedu, mýdlem a vodou.
 • Po dokončení osušte ručníkem.

2. Pokud se sprej proti komárům dostane do očí

 • Proplachujte oči čistou vodou po dobu 15 minut.
 • Pokud neteče voda, použijte nádobu na sběr čisté vody. K mytí otrávených očí můžete použít pět galonů čisté vody.
 • Ujistěte se, že vyměňujete vodu po několika praních.

3. Pokud dojde k vdechnutí spreje proti komárům

 • Pokud dojde k vdechnutí spreje proti komárům, okamžitě přesuňte postiženého na jiné místo, aby se dostal na čerstvý vzduch.
 • Svlékněte oběti oblečení.
 • Pokud postižený přestane dýchat nebo má nepravidelné dýchání, okamžitě vyhledejte nejbližšího lékaře.

4. Při spolknutí repelentu proti komárům

 • K překonání otravy sprejem proti komárům při požití je zvracet jed. Nenuťte však postiženého ke zvracení.
 • Pokud se repelent proti hmyzu dostal do úst, ale nebyl spolknut, vypláchněte si ústa co největším množstvím vody
 • Dejte mléko nebo vodu. Tento krok však udělejte, pokud to lékařský personál dovolí a oběť je schopna polknout. Pokud postižený nemůže polknout, nedávejte nic k pití a okamžitě vyhledejte lékaře.
Pokud oběť nedýchá, okamžitě ji vezměte na pohotovostní jednotku (ER) nebo zavolejte 119. Kromě toho udržujte tělo oběti v teple a pohodlí, dokud nepřijde lékařská pomoc. [[Související článek]]

Poznámky od SehatQ

Měli byste přijmout preventivní opatření, aby nedošlo k otravě sprejem proti komárům. Některé ze způsobů zahrnují:
 • Vždy si přečtěte návod k použití uvedený na obalu spreje proti komárům a přípravek používejte podle návodu k použití.
 • Repelenty proti hmyzu a přípravky obsahující jiné chemikálie skladujte na bezpečném místě, zejména mimo dosah dětí.
 • Nepřenášejte žádný produkt do neoznačených nádob. Důvodem je, že jiní lidé ve vašem domě jej mohou používat nesprávně, takže jsou vystaveni nebezpečným chemikáliím