Život v harmonii doma pro harmonickou rodinu, jak na to?

Život v harmonii doma je snem každé rodiny. Když je rodina harmonická, jsou doma silná pouta. Život v harmonii doma má jistě pozitivní dopad, který je užitečný pro každého člena rodiny. Ve skutečnosti je efekt harmonického života v rodině schopen zajistit lepší kvalitu života pro každého člena.

Charakteristika harmonické a harmonické rodiny

Život v harmonii doma neznamená, že v něm nejsou žádné problémy a boje. Život v harmonii v rodině je ve skutečnosti vidět z toho, jak se vypořádat s problémy s kováním. Přestože jsou na světě miliony rodin, ukazuje se, že ve vlastnostech harmonických rodin po celém světě existují podobnosti. Dokládá to i výzkum publikovaný v časopise Marriage and Family Review. Následují charakteristiky harmonické rodiny:

1. Existuje ocenění a náklonnost

Žertování naznačuje přítomnost náklonnosti doma. Láska se projevuje nejen slovy, ale také vzájemnou péčí. Rodinám, které žijí doma v harmonii, se uznání projevuje také tím, že projevujeme úctu každému členovi. Kromě péče a vzájemného respektu se prostřednictvím vtipů a vtipů s rodinou projevuje uznání a náklonnost. Vztahy mezi členy rodiny také působí více domácky a působí jako přátelství.

2. Silný závazek

Závazek je definován jako pocit připoutanosti v rodině. V tomto případě je pocit důvěry mezi členy pevně zakořeněn. Každý v rodině také vždy zachovává svou čestnost. Protože existuje harmonické pouto, je rodina ochotna se navzájem sdílet.

3. Pozitivní komunikace

Chat buduje otevřenost Život v harmonii doma se vyznačuje pozitivní komunikací. Tomu nasvědčuje udělená chvála. Kromě toho je dobrá komunikace také postavena na otevřenosti při předávání skutečných pocitů. Mezi členy rodiny se navzájem neobviňujte, když se stane něco špatného. Komunikace v harmonické rodině se projevuje i ochotou ke kompromisu, když chcete něco říct. I když při kompromisech může docházet k neshodám, členové rodiny si svou vůli nevynucují a tyto rozdíly tolerují. [[Související článek]]

4. Užívat si společný čas

Charakteristiky harmonické rodiny lze vidět, pokud je každý člen ochoten a bude mít dostatek času na rozhovor. Každá chvíle s rodinou je vždy drahá. Ve skutečnosti je jednoduchý způsob, jak se společně bavit. Na tuto charakteristiku navazuje také sdílení zábavného času pro každého člena rodiny.

5. Existuje duchovní pohoda

Existuje lidská hodnota, která naznačuje život v harmonii doma Život v harmonii doma lze také vidět z naděje, která roste v rodině. Dodržovány jsou také etické hodnoty a víra. Stejně tak s lidskými hodnotami, které jsou vždy uplatňovány u členů rodiny.

6. Dokáže efektivně řešit problémy

Když harmonické rodiny čelí stresu, dokážou chápat krize jako výzvy a příležitosti. Harmonická rodina se místo toho, aby se vzdala, dokáže přizpůsobit změnám v důsledku problémů, které zasáhly. Rodiny také chtějí být otevřené změnám a přežít se situací.

Výhody harmonického života v rodině

Výhody podpory rodiny dělají děti sebevědomé.Když žijí v harmonii doma, lze dosáhnout harmonické rodiny. Harmonická rodina má samozřejmě pozitivní dopad na každého člena rodiny v ní. Výhody harmonického života v rodině jsou:

1. Pěstujte si sebevědomí

Výzkum publikovaný v časopise Innovation in Aging dokazuje, že život v harmonii doma naznačuje vzájemně se podporující domácí prostředí. Zjevně to vytváří pozitivní pohled na sebe sama. Je dokonce schopen zlepšit blahobyt člověka.

2. Zlepšit sociální funkce

Spokojenost doma zlepšuje sociální fungování Tento benefit úzce souvisí s jednou z charakteristik harmonické rodiny, a to s pozitivní komunikací. V tomto případě se rodina dokáže otevřít při vyjádření svých skutečných citů. Výzkum publikovaný v časopise Child and Adolescent Mental Health zjistil, že to bylo spojeno s větší spokojeností. Tento výzkum ukazuje, že tato spokojenost ve skutečnosti umožňuje, aby člověk dobře fungoval v sociální sféře. Ve skutečnosti je účinek této schopnosti může vést k rychlejšímu kariérnímu postupu. [[Související článek]]

3. Snižuje riziko deprese

Při harmonickém bydlení doma vzniká harmonická rodina a členové rodiny se vzájemně podporují. Výzkum publikovaný v Journal of Happiness Studies ukazuje, že lidé, kteří mají plnou podporu od svých rodin, mají menší pravděpodobnost, že budou trpět depresí. Tento výzkum také ukazuje, že podpora přátel a rodiny může snížit pocit potíží a psychických komplikací a stresu v každodenním životě.

4. Zlepšit efektivitu komunikace

Zvyknutí na upřímnost doma umožňuje efektivní komunikaci. Podle knihy vydané Centrem pro sociální výzkum a hodnocení Ministerstva sociálního rozvoje Nového Zélandu je při udržování odolnosti rodiny, aby mohl žít doma v harmonii, každý člen rodiny povinen umět sdělit něco, co je snadno pochopitelné. V tomto případě musí být předávané sdělení konzistentní a jasné. Podání musí být také čestné a konkrétní. Efektivní komunikace ztělesňuje vlastnosti harmonického rodinného života, a to pozitivní komunikaci a schopnost efektivně zvládat krize a stres. Protože efektivní komunikace může být provedena pouze tehdy, pokud jsou členové rodiny schopni otevřeně vyjádřit své pocity. Pokud se to podaří realizovat, pak je rodina schopna řešit problémy společně. [[Související článek]]

5. Vypilovat u dětí schopnost adaptace

Stále podle stejné knihy, když rodiny žijí doma v harmonii, jsou členové rodiny schopni vyjednávat a dělat kompromisy. Tím se také zvyšuje odolnost rodiny a má dopad na schopnost dítěte vyrovnat se ( zvládání ) problém. Schopnost řešit problémy u dětí v tomto případě úzce souvisí se schopností přizpůsobit se situacím.

Tipy, jak žít doma v harmonii

Stravování s rodinou jako způsob harmonického života doma Existují různé strategie, jak žít v harmonii doma. Tyto rady jsou vhodné pro udržení harmonické rodiny, jak s partnery, tak s dětmi. Zde jsou tipy, jak žít v harmonii doma, které můžete udělat:
  • Užijte si společný čas , až se sejdou všichni členové rodiny, udělejte si čas na společnou radost.
 
  • Vyměňovat si příběhy, to lze provést tak, že se zeptáte, jak se má dítě poté, co přijde ze školy.
  • Studie zveřejněná v časopise Child Development zjistila, že pozvat k společnému jídlu jídlo s rodinou posiluje vztahy mezi členy rodiny. Nejen to, společné stravování poskytuje příležitost komunikovat s dětmi tak, aby byly sledovány a vyhnuly se riziku škodlivého chování.
  • Snižte intonaci, když mluvíte, nezvyšujte hlas, abyste vytvořili tiché domácí prostředí.
  • Vyhněte se hádkám s partnerem před dítětem, může to u dítěte vyvolat potíže se soustředěním při učení a způsobit problémy s chováním, jako jsou fobie.
[[Související článek]]

Poznámky od SehatQ

Život v harmonii doma je důležitý pro udržení odolnosti rodiny. Charakteristiky lze vidět od náklonnosti mezi členy rodiny až po schopnost efektivně zvládat tlak a krize. Život v harmonii v rodině také poskytuje nespočet výhod, od přínosů pro duševní zdraví až po schopnost efektivně komunikovat. Pokud máte problémy související s harmonií domácnosti, poraďte se přímo s psychologem přes chatujte v aplikaci SehatQ family health . Stáhněte si aplikaci nyní na Google Play a Apple Store. [[Související článek]]