Různé role rodičů v každé fázi dětského věku

Pokud existuje fáze života, která vyžaduje, abyste se neustále učili a učili, je to tak rodičovství. Vzhledem k tomu, že je test na těhotenství pozitivní, dokud dítě nevyroste, bude vždy existovat překvapení, pokud jde o roli rodičů v jejich dětech. Různé fáze věku dítěte, budou v něm také různé role rodičů. Zatímco v jedné fázi se rodič stále učí přebalovat nebo koupat miminko, tato fáze se rychle přesune do další fáze, kdy dítě začne chodit. I když děti vstoupí do fáze dospívání, vždy se mají co nového naučit.

Role rodičů ve věkové fázi dítěte

Roli rodičů v každé fázi věku dítěte lze obecně rozdělit do několika fází, a to:
  • Dítě

Ve fázi novorozence se noví rodiče musí naučit tolik věcí, protože postava miminka stále vyžaduje 24hodinovou pozornost. Obvykle bude počáteční fáze vyplněna nočním bděním, kojením, držením a zajištěním, že domácí prostředí je pro miminko bezpečné. Když vstoupí do 6. měsíce fáze, děti začnou rozpoznávat doplňkovou stravu pro mateřské mléko nebo pevnou stravu. Rodiče se musí učit novým věcem, jak zajistit svým nejmenším tu nejlepší výživu. V této fázi kojeneckého věku dětem musí být vždy rolí rodičů poskytnout podnět podle věku dítěte.
  • Děti

S přibývajícím věkem dětí budou rodiče stále více zaneprázdněni růstem Malého. Nejsou to jen miminka, která potřebují 24hodinovou pozornost, ale také touha po prozkoumávání mnoha věcí spojená s nekonečnými otázkami. Je přirozené, že rodiče někdy tápou, jak se vypořádat s záchvaty vzteku a jejich nepředvídatelným chováním dětí. Ale nebojte se, jde o zásadní fázi emočního vývoje dítěte. Ujistěte se, že role rodičů je vždy přítomna, aby poskytovali lásku, teplo a pozitivní motivaci. Při komunikaci s dětmi vyjadřujte ve větách, které jsou snadno srozumitelné, podle jejich komunikačních schopností. Dětská fáze proběhne rychle a plná dynamiky. [[Související článek]]
  • školní věk

Když děti dosáhnou školního věku, naučily se chápat význam odpovědnosti. Rolí rodičů je zde neustále sledovat jejich pokroky. Nejen fyzicky, ale i psychicky. Také se ujistěte, že pravidelně ověřujete emoce, které cítí, bez ohledu na to, jak jednoduché to je. Role rodičů je také potřebná, když děti projevují nepohodlí při interakci s kamarády ve škole. Komunikujte o tom s dítětem, učitelem a v případě potřeby dětským psychologem. Budování dobrých návyků může také začít v tomto věku.
  • Teenager

V další fázi z dítěte vyroste samostatnější teenager a pro rodiče může být tou nejnáročnější fází. Kromě hormonálních změn je čeká fáze puberty, láska k opicím a sociální tlak z okolí. Dojde i k fázi, kdy se dítě uzavře a drží se dál od matky a otce. Zde je důležitá role rodičů jako postavy, která jde příkladem slušného chování. Porozumět pravidlům i doma. Věřte mi, i když se děti zdají být ignorantské a ponořené do vlastního světa, role rodičů je velmi důležitá, aby je vedli.
  • Zralý

Když děti vstupují do fáze dospělosti, je role rodičů potřebnější jako kamarád, se kterým si mohou popovídat. Dynamika a stresory, kterým čelí, budou mnohem komplikovanější, a proto je důležité být vždy na místě a poslouchat jejich příběhy. Role rodičů může v případě potřeby poskytnout radu a také poskytnout příklad, jak se správně chovat. V této fázi může být dítě také ve fázi hledání partnera, což někdy nejde hladce. Vědět, jak velkou angažovanost rodičů, přizpůsobit se charakteru dítěte. [[Související článek]]

Poznámky od SehatQ

Role rodičů je velmi zásadní v každé fázi věku dítěte. Přidělené role se však liší. Když jsou děti ještě miminka, potřebují fyzické rodičovské role, protože se o sebe nedokážou postarat, jiné je, když děti vstupují do fáze dospívání a dospělosti. Všechny tyto fáze proběhnou nepozorovaně velmi rychle. Rodiče si toho musí být velmi vědomi, aby nepromarnili každou chvíli. Nedovolte, aby zaneprázdněnost ve skutečnosti způsobila, že role rodičů nemohla být optimální a aby děti hledaly odbytiště venku.