Rodičovský styl, který styl rodičovství je pro vás ten pravý?

Rodiče jistě chtějí, aby jejich děti dobře rostly a dosahovaly úspěchu. To však také závisí na rodičovský styl uplatňují rodiče při výchově dětí. Rodičovský styl je způsob výchovy dětí, který rodiče dělají v každodenním životě. Styl rodičovství V rodině je velmi důležitý, protože může ovlivnit osobnost dítěte.

4 Rodičovský styl které mohou rodiče uplatnit při výchově dětí

Rodičovský styl každého rodiče se může lišit, ale existují 4 rodičovský styl které jsou většinou adoptovány rodiči. Zde 4 rodičovský styl co potřebuješ vědět:
  • autoritativní (autoritativní)

V tomto výchovném stylu rodiče své děti vychovávají, podporují a reagují na ně, ale zároveň jim stanovují pevné hranice. Rodiče na jedné straně poskytují lásku, ale na druhé straně povzbuzují děti k samostatnosti. Rodiče chtějí naslouchat pohledu svého dítěte, i když ne všechny názory dětí lze akceptovat. Se stylem rodičovství V tomto případě se rodiče snaží ovládat chování svých dětí dodržováním pravidel, diskutováním a používáním rozumu. Děti vychované tímto výchovným stylem bývají přátelské, nadšené, veselé, sebeovládané, zvědavé, spolupracující, zdají se být šťastné, samostatnější a dosahují vysokých studijních úspěchů. Kromě toho děti také obvykle dobře komunikují, mají dobré sociální dovednosti, mají dobré duševní zdraví (méně depresí, úzkostí, pokusů o sebevraždu, užívání alkoholu nebo drog) a nevykazují násilí.
  • autoritářský (autoritářský)

Název je sice podobný, ale styl výchovy autoritářský a autoritativní mají velké rozdíly ve výchově dětí. Na rodičovský styl V tomto případě rodiče vyžadují, aby jejich děti vždy poslouchaly a poslouchaly. Kromě toho rodiče také uplatňují tvrdou disciplínu a tresty, aby kontrolovali chování dětí. Rodiče s autoritářskými výchovnými styly obecně také nereagují na potřeby dětí a mají tendenci spíše trestat než vychovávat. Proto děti s tímto autoritářským výchovným stylem bývají nešťastné, méně nezávislé, vypadají nejistě, pociťují nízké sebevědomí, vykazují mnoho problémů s chováním, mají špatné akademické známky, jsou náchylné k psychickým problémům a mívají problémy s užíváním drog. U tohoto typu rodičovství lze kombinovat s dáváním dárků, pokud se dítě chová slušně resp odměňovat dobré chování aby autoritářský styl nebyl nudný a nudil děti
  • Povolný

v rodičovský styl V tomto případě budou rodiče vřelí k dítěti, ale slabí k přání dítěte. Rodiče mají také tendenci své děti rozmazlovat a neradi říkají ne nebo své děti zklamávají. Tento povolný rodičovský styl nutí rodiče nastavit velmi málo pravidel a hranic a mohou se dokonce zdráhat pravidla prosazovat. V důsledku toho se rodičům nedaří stanovit pevné hranice, bedlivě sledovat dětské aktivity nebo vést děti k větší zralosti. Děti vychované tímto výchovným stylem bývají také impulzivní, vzpurné, bezcílné, panovačné, agresivní a nesamostatné. Kromě toho děti také nedokážou dodržovat pravidla, špatně se ovládají, mají sobecké sklony a čelí větším problémům ve vztazích a sociálních interakcích.
  • Lhostejný (nezúčastněný)

V tomto výchovném stylu rodiče nereagují, nestaví dětem pevné hranice, nestarají se o potřeby dětí a nezapojují se do jejich života. Rodiče ve velkém stylu rodičovství Tito ignoranti mívají své vlastní psychické problémy, jako jsou depresivní matky, oběti fyzického týrání nebo zanedbávání v dětství. Děti vychované s rodičovský styl Tito mají tendenci pociťovat nízké sebevědomí, nedostatek sebevědomí a hledají jiné vzory, které by nahradily své nedbalé rodiče, i když jsou někdy nevhodné. Kromě toho jsou děti také obvykle impulzivnější, nedokážou regulovat vlastní emoce, častěji jsou zlobivé a závislé a mají větší psychické problémy. I když je rodičovský typ lhostejný, můžete uplatnit odpovědný přístup resp odebrat privilegia pokud například nedokončíte domácí úkol, nedívejte se na televizi.

Co když rodičovský styl Jste vy a váš partner jiní?

Když je váš rodičovský styl odlišný od vašeho partnera, může to být frustrující. Rodičovský styl Rozdíly mohou vytvořit vzdálenost mezi vámi a vaším partnerem a nechat vaše dítě zmatené. Jako by byli dva kapitáni na jedné lodi. Pokud například svému dítěti nedovolíte kupovat hračky, zatímco vám to partner dovolí, pak bude dítě zmatené, koho má poslouchat. Běžné jsou však různé výchovné styly. Mnoho párů zažívá rozdíly ve výchově. I když mnoho párů studuje rodičovský styl před narozením dětí, ale většina výchovných stylů je instinktivní, nevědomá a založená na tom, jak jste byli vychováni, co pozorujete ve své vlastní rodině a v rodinách ostatních a co jste se naučili. Konfliktní výchovné styly, jako je autoritářský otec a povolná matka, mohou v mysli dítěte vyvolat otázky, na kterou stranu by se mělo řídit a jaká pravidla vlastně platí. V důsledku tohoto rozdílu může dítě v těžkých případech pociťovat úzkost, depresi nebo být neupřímné. Nejen to, rodiče se také častěji hádají. Rodičovský styl Být jiný také není vždy špatné. V mnoha ohledech styl rodičovství Různé věci mohou děti naučit chápat rozdíly a vzájemně se doplňovat. Pokud však nesouhlasíte s tím, co partner s vaším dítětem dělá, neříkejte to přímo před dítětem. Dejte partnerovi pochopení, když dítě spí. Nebo si udělejte zvláštní čas a promluvte si o tom se svým partnerem. Místo toho, abyste se soustředili na rozdíly, bylo by lepší, kdybyste se s partnerem podporovali a spolupracovali při výchově. To může posílit předpoklad dítěte, že se oba rodiče navzájem podporují. I když mají různé postavy, jako rodiče samozřejmě musíte mít s partnerem stejnou vizi a poslání pro dobro dítěte. Diskutujte se svým partnerem o pravidlech, náklonnosti, cílech a chápání rodičovství.