Jak může hypnoterapie pomoci léčbě duševního zdraví?

Hypnóza nebo hypnoterapie je léčba, která využívá relaxaci, intenzivní koncentraci a soustředěnou pozornost k dosažení stavu zvýšeného vědomí známého jako trans. V této situaci se vaše pozornost dočasně soustředí a zablokuje vše, co se kolem vás děje.

Hypnoterapie jako léčba duševního zdraví

Hypnóza je považována za pomocnou psychoterapii. Protože v hypnóze může člověk prozkoumat bolestivé myšlenky, pocity a vzpomínky, které má skryté před svým vědomím. Kromě toho hypnoterapie také umožňuje postiženým vidět věci jinak, jako je blokování vědomí bolesti. Hypnózu lze využít dvěma způsoby, a to jako návrh terapie a analýzu.

1. Sugesční terapie

Když je člověk hypnotizován, je schopen lépe reagovat na návrhy nebo návrhy ostatních. Hypnóza proto může některým postiženým pomoci změnit určité chování. Tato terapie vám také může pomoci změnit vaše vnímání a pocity, takže je užitečná pro léčbu pocitů bolesti.

2. Analýza

Relaxační přístup dokáže identifikovat příčiny psychických problémů, které mohou pramenit z minulých traumatických poruch nebo symptomů, které jsou ukryty v podvědomé paměti. Po odhalení příčiny se pak dá léčit v psychoterapii. Tento hypnotický stav umožňuje člověku být během diskusí otevřenější a vnímavý k návrhům. Tento krok může zvýšit úspěšnost léčby dalších stavů, jako jsou:
  1. Fobie nebo strach
  2. Poruchy spánku
  3. Deprese
  4. ve stresu
  5. Posttraumatická úzkost
  6. Smutek za ztrátu
Hypnoterapie se také používá ke kontrole bolesti a špatných návyků, jako je kouření nebo poruchy přejídání. Je také užitečné, pokud se provádí u lidí, kteří mají vážné příznaky a potřebují krizové řízení. Ale je třeba si uvědomit, že hypnóza není vhodná pro postižené, kteří zažívají bludy nebo halucinace, stejně jako pro uživatele drog a alkoholu. Tato terapie může být méně účinná než jiná léčba, jako jsou léky nebo psychiatrické poruchy. Někteří terapeuti používají hypnoterapii k obnovení vzpomínek, které jsou postiženými potlačovány nebo skryty, o nichž se věří, že jsou zdrojem pacientových potíží. Kvalita a přesnost informací poskytovaných pacienty pod vlivem hypnózy je však méně spolehlivá. Kromě toho může tato terapie vytvářet falešné vzpomínky, které většinou vznikají jako důsledek neúmyslného návrhu nebo otázky terapeuta. Proto tato metoda již není hlavním krokem, který provádí terapeut. Hypnóza však není nebezpečný postup. Protože tento postup neovládá mysl nebo mysl pacienta. Terapeut nebude nutit postiženého dělat něco trapného nebo něco, co si postižený nepřeje. Vedlejším efektem je velké riziko v podobě falešných vzpomínek, díky nimž jsou vzpomínky vyjádřeny nepřesně.