Znalost virové zátěže a test ke sledování zdraví pacientů s HIV

Když je u osoby diagnostikována infekce HIV ( virus lidské imunodeficience ), bude muset před zahájením léčby podstoupit několik následných testů. Jedním z testů, které lékař provede, je test virová nálož . Zjistěte více o tom, co to je virová nálož a její význam pro pacienty s HIV.

Vědět virová nálož u HIV a AIDS

virová nálož je množství viru přítomného v objemu krve infikované osoby. Konkrétně tento termín označuje počet virových částic v každém mililitru krve. V souvislosti s HIV a AIDS virová nálož označuje množství HIV naměřené v krvi pacienta. Výsledek virová nálož může mít různé důsledky pro různé infikující viry. Ale obecně, výsledky virová nálož Vysoká hladina znamená, že infekce, která se vyskytuje v těle pacienta, vykazuje nárůst. virová nálož se stal pojmem, který je blízký HIV AIDS. Související se stávajícím výzkumem virová nálož se také zaměřují na HIV. Při léčbě HIV, virová nálož také úzce souvisí s CD4. CD4 je imunitní buňka, která hraje roli v ochraně těla před nemocemi a je také buňkou napadenou virem HIV. virová nálož vysoké hladiny mohou mít důsledky pro nízké CD4 buňky.

Důležitost testu virová nálož pro lidi s HIV

Test virová nálož Je důležité sledovat zdraví lidí nakažených virem HIV. Test virová nálož To se obvykle provádí předtím, než pacient zahájí antiretrovirovou nebo antiretrovirovou léčbu. Poté budou pravidelně prováděny testy, aby se potvrdila účinnost prováděné terapie. Test virová nálož To se provádí detekcí RNA, genetického materiálu virů, které hrají roli v jejich reprodukci. Výsledek virová nálož popsaný jako počet kopií HIV RNA na mililitr krve. Při rozhovoru s pacienty však mohou lékaři uvádět pouze čísla bez mililitrů, například 100 000, 10 000 nebo 20. Protože virová nálož se týká množství viru v krvi pacienta, tím nižší virová nálož se zlepší. Cílem samotné léčby HIV je potlačit výsledky virová nálož co nejnižší. K datu, virová nálož lze snížit pouze pravidelným užíváním antirevmatik. Kromě lisování virová nálož Spotřeba ARV má také za cíl udržet hladiny CD4 v těle pacienta ve zdravém rozmezí, konkrétně 500-1600 buněk/mm3 krve.

Význam výsledků testů virová nálož

Výsledek virová nálož lze kategorizovat jako vysoké, nižší nebo nezjistitelné:

1. virová nálož vysoký

Výsledek virová nálož více než 100 000 znamená vysoké množství HIV v krvi. Toto číslo však není horní hranicí, protože někteří pacienti mohou mít z výsledků testu 1 milion kopií viru virová nálož ony. Výsledek virová nálož Vysoká hladina naznačuje, že virus v těle pacienta pokračuje v replikaci. Infekce v těle pacienta mají také tendenci rychle přibývat.

2. virová nálož dolní

Když výsledky testu virová nálož vykazuje pod 10 000 kopií viru, pak jej lékař bude pravděpodobně označovat jako nižší kategorii. Tato kategorie ukazuje, že HIV v krvi se nereprodukuje příliš rychle. Je však důležité si uvědomit, že tyto výsledky nejsou optimální pro cíle léčby HIV.

3. Nezjištěno resp nezjistitelné

Výsledek virová nálož pod 20 kopií viru označuje kategorii nezjištěno resp nezjistitelné . Tento výsledek je cílem optimální léčby HIV. Je důležité si to pamatovat virová nálož "nezjištěno" neznamená, že se pacient zotavil. Při zachování těchto výsledků však mohou mít pacienti stejnou nebo téměř stejnou očekávanou délku života jako běžní lidé. virová nálož nezjištěný také naznačuje, že pacient má velmi malé riziko přenosu HIV na ostatní. Lékaři však většinou stále doporučují používat při sexu kondomy.

Příčina výsledek virová nálož nesnižuje se

Existuje několik možných příčin virová nálož neklesla, i když byla pacientovi předepsána ARV. Některé z těchto možných příčin jsou:
  • Pacienti neužívají ARV léky důsledně
  • HIV v těle pacienta zmutoval nebo se geneticky změnil
  • Špatná dávka při podávání ARV
  • Chyby v laboratoři při vyšetření virová nálož
  • Pacienti trpící komorbiditami
[[Související článek]]

Žít zdravě i s HIV

Jak je uvedeno výše, antiretrovirová terapie může pomoci pacientům s HIV udržet si normální délku života potlačením virová nálož . Kromě ARV léků budou muset pacienti také žít následujícím zdravým životním stylem:
  • Jíst zdravé jídlo
  • Cvičit pravidělně
  • Docházet na pravidelné kontroly u lékaře
  • Zvládání stresu, včetně udržování dobrých vztahů s těmi nejbližšími

Poznámky od SehatQ

virová nálož HIV je termín, který označuje množství HIV v těle pacienta. Léčba pomocí antiretrovirálních léků má za cíl virová nálož pacient může upadnout do nedetekovatelného stavu. I když však pacient dosáhl nedetekovatelného stavu, spotřeba léků bude i nadále konzistentní.