Seznámení s tím, jak EMDR terapie funguje k překonání traumatu

Jednou z interaktivních psychoterapeutických technik, která má za cíl zmírnit psychický stres, je EMDR terapie. EMDR znamená znecitlivění a přepracování očních pohybů. Tato metoda je považována za účinnou pro léčbu lidí, kteří prožili trauma resp posttraumatická stresová porucha (PTSD). Při sezení EMDR terapie bude klient požádán, aby si rychle vzpomněl na traumatický zážitek. Současně bude terapeut řídit pohyby očí. Tímto způsobem se zaměření posune a psychologická reakce bude klidnější.

Výhody provádění EMDR terapie

Pravidelně se doufá, že lidé, kteří užívají terapii EMDR, budou stabilnější, když budou vystaveni určitým myšlenkám nebo vzpomínkám. Odezva, která se objeví, nebude příliš emotivní. Podrobněji jsou zde uvedeny výhody provádění terapie EMDR:
  • Dokáže lépe mluvit nebo vzpomínat na minulé zážitky
  • Používá se k léčbě deprese a nadměrné úzkosti
  • Používá se jako metoda léčby záchvatů paniky, poruch příjmu potravy a závislosti na určitých látkách
  • Jeho účinnost přetrvává i po ukončení terapie
  • Klienti si více uvědomují své vlastní myšlenky

Jak to funguje?

EMDR terapie pro EMDR děti terapie rozděleny do 8 různých fází. To znamená, že klient bude muset být přítomen několikrát, aby dokončil celou relaci. V průměru se tato terapie provádí ve 12 různých sezeních. Co je obsahem této fáze?

1. Fáze 1: Revize minulosti

V této první fázi terapeut zhodnotí minulost a zhodnotí stav klienta. Toto sezení také zahrnuje mluvení o traumatu a identifikaci traumatických vzpomínek, aby bylo možné je konkrétně řešit.

2. Fáze 2: Příprava

Terapeut pak klientovi pomůže naučit se několik různých způsobů, jak se vypořádat s psychickým nebo emočním stresem, který prožívá. V této fázi se používají metody zvládání stresu, jako je dýchání a dýchací techniky všímavost.

3. Fáze 3: Hodnocení

Ve třetí fázi terapie EMDR terapeut identifikuje konkrétní cílovou paměť. Zaměřeny budou také související složky, jako jsou fyzické vjemy, které vznikají při zapamatování.

4. Fáze 4-7: Manipulace

Terapeuti začnou používat terapeutické techniky EMDR k léčbě specifických vzpomínek. Na těchto sezeních jsou klienti požádáni, aby se zaměřili na negativní myšlenky, vzpomínky nebo obrazy. Současně terapeut požádá klienta, aby provedl specifické pohyby očí. Nejen to, terapeut může také poskytnout stimulaci, jako je poplácání nebo jiné pohyby, v závislosti na každém případě. Po bilaterální stimulaci terapeut požádá klienta, aby si vyčistil mysl a rozpoznal, co je to náhlý pocit. Jakmile jsou myšlenky identifikovány, terapeut požádá klienta, aby se znovu zaměřil na traumatickou vzpomínku nebo přešel k jiné vzpomínce. Pokud se klient cítí nepříjemně, terapeut ho pozve zpět do přítomnosti, než si začne znovu vzpomínat na traumatický zážitek. Časem se nepříjemnost ze vzpomínání na určité věci vytratí.

5. Fáze 8: Hodnocení

Tato poslední fáze obsahuje hodnocení po dokončení všech sezení. Nejen klienti, ale také terapeuti. [[Související článek]]

Jak efektivní je EMDR terapie?

Existuje mnoho studií a srovnávacích studií, které ukazují, že terapie EMDR je účinnou metodou pro PTSD. Ve skutečnosti je to jedna z nejvíce doporučených léčebných možností Ministerstva pro záležitosti veteránů ve Spojených státech při řešení PTSD. Ve studii z roku 2012 na 22 lidech se navíc zjistilo, že tato terapie pomohla 77 % jedinců s psychickými problémy. Prožívané halucinace, bludy a nadměrná úzkost jsou po dokončení tohoto procesu mnohem lepší. Nejen to, díky terapii EMDR se také snižují příznaky deprese. O něco zpět do roku 2002 existuje studie srovnávající EMDR terapie s kontinuální expoziční terapií. V důsledku toho byla terapie EMDR účinnější při zmírňování symptomů. Ve skutečnosti sleduje relaci až do konce více klientů EMDR. Míra opuštění nižších účastníků. Zajímavé je, že existují další studie, které zmiňují EMDR terapie efektivní nejen krátkodobě, ale i dlouhodobě. Při opětovném sledování dalších 3-6 měsíců účastníci stále pociťují výhody.

Je důležité vědět, než se připojíte k terapii

Tato terapie je bezpečná a způsobuje méně vedlejších účinků než konzumace léků. Klienti, kteří budou následovat tuto terapii, si však musí pamatovat, že trvá několik sezení a nelze ji dokončit během jediného setkání. Některé věci, které může být také potřeba předvídat, jsou:
  • Když sezení skončí, může se to stát živé sny to je skutečné
  • Počáteční terapeutické sezení může být nepříjemné, protože se musíte soustředit
  • Promluvte si s terapeutem o rušivých pocitech, abyste zjistili, jak se s nimi vypořádat
Někteří lidé mohou zvolit terapii EMDR namísto užívání léků s nepředvídatelnými vedlejšími účinky. Jsou i tací, kteří tuto terapii kombinují s konzumací léků nebo jinými druhy terapie jako je systematická desenzibilizace. [[Související článek]]

Poznámky od SehatQ

Bez ohledu na to, co je vybráno, se vrací ke stavu každého jednotlivce. Pomalu identifikujte, co spouští stres nebo trauma. Cílem je, aby léčba byla účinná. Další informace o příznacích deprese nebo stresu vyvolaného jinými traumatickými zážitky zeptejte se přímo lékaře v aplikaci SehatQ Family Health. Stáhnout nyní na App Store a Google Play.