PHBS ve školách, klíč k ochraně studentů během nového normálu

Čisté a zdravé životní chování (PHBS) ve vzdělávacích zařízeních indonéská vláda prostřednictvím ministerstva zdravotnictví dlouhodobě opakuje. PHBS ve školách se však nyní cítí stále důležitější vzhledem k tomu, že se děti v budoucnu brzy vrátí do školy nový normální koronavirová pandemie. PHBS je veškeré chování v oblasti veřejného zdraví, které se provádí na základě osobního vědomí. Věci, které se aplikují na PHBS, závisí na rozsahu, například v sousedství, školách, úřadech a dalších. Obecný účel PHBS je však stejný, totiž zvýšit povědomí veřejnosti o tom, že chce žít čistý a zdravý život. Veřejnost tak může předcházet a překonat některé zdravotní problémy, včetně pandemie Covid-19.

Význam PHBS ve škole

Definice PHBS ve školách je zavádění určitých zdravotních procedur posílením postavení učitelů, studentů a komunity ve školním prostředí. Očekává se od nich, že si osvojí zdravý životní styl, aby vytvořili zdravou školu a prostředí kolem školy. Přínosem PHBS ve školách je vytvoření čistého a zdravého prostředí. Výukový a učební proces tak bude probíhat hladce, přičemž nebude narušeno zdraví učitelů, studentů a okolní komunity.

Příklady PHBS ve školách v té době nový normální

Indonéské ministerstvo zdravotnictví stanovilo několik věcí jako indikátory PHBS ve školách. Některé příklady čistého a zdravého životního chování ve školách jsou velmi důležité pro budoucí použití nový normální tohle je jako:
  • Mytí rukou

Jedním ze zdravých způsobů chování ve školním prostředí je mytí rukou. Mytí rukou je činnost, která je snadná, levná, ale velmi účinná v prevenci šíření choroboplodných zárodků a virů z dětí na dospělé. Děti však mohou potřebovat období adaptace, aby mohly tento zvyk dělat pravidelně. V PHBS ve škole se děti musí naučit, jak si správně mýt ruce. Ke správnému mytí rukou je pět kroků, a to namočení rukou tekoucí vodou, použití mýdla, tření dlaní a hřbetů rukou (včetně mezi prsty), opláchnutí tekoucí vodou a jejich osušení. Učitelé ve škole mohou udělat mytí rukou zábavnější tím, že při něm zpívají krátké písničky. Ideálně je mytí rukou alespoň 20 s. Připomeňte dětem, aby si vždy myly ruce za určitých podmínek, např. po použití toalety, před jídlem a po něm, po hře venku nebo po kašlání či kýchání. Školy musí vždy poskytnout zařízení na mytí rukou s mýdlem, aby se maximalizovala implementace PHBS ve školách. V opačném případě může dítě používat dezinfekční prostředek na ruce s minimálním obsahem alkoholu 60 %.
  • Pravidelné a měřené cvičení

Pravidelné cvičení má zabránit dětem před škodlivými bakteriemi, včetně těch, které napadají plíce a dýchací cesty. Zvýší se tak imunitní systém a dítě tak snadno neonemocní. Cvičení však musí probíhat také měřitelně, abychom to nepřehnali ve ždímání energie dítěte. Několik druhů sportů, které mohou děti dělat v PHBS ve škole, je zdravá a šťastná gymnastika.
  • Jíst zdravé svačiny

Zdravé svačiny zahrnuté v PHBS ve školách jsou svačiny, které obsahují bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerály pro podporu optimálního růstu a vývoje dětí. Na druhou stranu nejezte jídlo, které vypadá špinavě, je pestře zbarvené, není zakryté nebo zabalené a je příliš slané nebo sladké.
  • Používejte čistou a zdravou toaletu

Děti stráví ve škole poměrně dlouhou dobu, takže dostupnost čistých a zdravých toalet je naprostou nutností. Minimalizuje se tak šíření nemocí souvisejících s hygienou, jednou z nich je průjem.
  • Likvidace larev komárů

Covid-19 není jedinou nemocí, které se v současné době obává nový normální. Děti musí být chráněny i před dalšími nebezpečnými nemocemi, jako je horečka dengue, proto je třeba při zavádění PHBS ve školách zajistit i čistotu příkopů a dalších vodních nádrží, aby tam nebyly larvy komárů.
  • Zákaz kouření v prostředí školy

Jedním z indikátorů PHBS ve školách, který je třeba zavést, je nekouření ve školním prostředí. Škole se doporučuje, aby aktivně zakazovala komunitě kolem školy kouření. Pro udržení zdravého a čistého školního prostředí je samozřejmě potřeba tento jeden indikátor PBHS implementovat.
  • Vykonávat veřejně prospěšné práce

Indikátorem PHBS ve školách, na který bychom neměli zapomínat, je mobilizace veřejně prospěšných prací k vytvoření čistého a zdravého prostředí ve školách. Nejen učitelé, ale i další školy, např. studenti, musí v této škole zavádět indikátory PHBS. Kromě toho, že dokáže udržovat čistotu, může tato výhoda PBHS udržovat zdraví různých skupin ve škole. Kromě výše uvedených bodů PHBS ve školách také doporučuje dětem a učitelům i obyvatelům škol odkládat odpadky na jejich místo. Děti by také měly být zvyklé nosit při činnostech roušky a vždy si udržovat odstup od ostatních lidí. Mezitím musí pedagogičtí pracovníci a rodiče vždy dohlížet na děti během PHBS ve škole z důvodu vzájemného zdraví a bezpečnosti.