Proces sebeaktualizace a vlastnosti, které potřebujete znát

Slyšeli jste někdy pojem seberealizace? O sebeaktualizaci lze říci, že je vrcholem zralosti a zralosti člověka, kdy dokáže využít svůj potenciál, ale zároveň zná omezení či nedostatky, které v něm existují. Sebeaktualizace je součástí hierarchie teorie potřeb popsané Abrahamem Maslowem. Podle Maslowa člověk dosáhne seberealizace, když naplní více základních potřeb, jmenovitě základní potřeby (oblečení, jídlo, přístřeší a bezpečí) a psychologické potřeby (pocit lásky a hrdosti na osobní úspěchy). Názory jiných psychologů tvrdí, že seberealizace lze dosáhnout i tehdy, když má člověk stále „díru“ ve svých základních a psychických potřebách. Tvrdí, že seberealizace popisuje velmi pozitivní postoj člověka k jeho rozvoji a zdraví spíše než dosažení určité dokonalosti, úspěchu nebo štěstí.

Proces sebeaktualizace

Sebeaktualizace podle odborníků úzce souvisí s pozitivním duševním zdravím. Proto lidé, kteří dosáhli seberealizace, raději usilují o osobní štěstí a úspěchy, než aby se oddávali vášním a společenským tlakům, které k nim vedou. Nikdo se však nerodí již na úrovni seberealizace. Tento psychický stav se získává dlouhým procesem, dokonce roky, bez ohledu na věk, rasu nebo pohlaví. Věci, které nutí člověka zažít sebeaktualizaci, jsou různé, například:
 • Žít život jako děti, vstřebávat všechny věci (dobré i špatné) v okolí
 • Nehrát na jistotu a touží zkoušet nové věci
 • Poslouchejte své vlastní srdce a mysl, nejen na základě většinového hlasování nebo převládající tradice
 • Vyhněte se předstírání a buďte vždy upřímní k sobě i k ostatním
 • Zodpovědný a tvrdě pracovat
 • Nebojí se činit nepopulární rozhodnutí, i když ta rozhodnutí jdou proti většině
 • Uvědomte si své vlastní slabosti.
Dosažení seberealizace neznamená, že jste se proměnili v dokonalou lidskou bytost. Stále můžete být vtipní nebo frivolní, ale soustřeďte se na realizaci svého potenciálu.

Charakteristika seberealizace

Maslow uvedl, že počet lidí, kteří dosáhli úrovně seberealizace, je pouze 1 procento světové populace. U těch, kteří jsou již na této úrovni seberealizace, bude vidět, že zažijí změnu v myšlení, která je zralejší než dříve. Jednou z nejviditelnějších vlastností těchto lidí je, že mají pocit, že svět nemá hranice. Jsou velmi vizionářští, rádi zkouší nové věci, ale nezapomínejte, že mají i nedostatky, takže stále potřebují pomoc druhých. Sebeaktualizace přinese následující vlastnosti:
 • Realistický

Lidé, kteří dosáhli seberealizace, se nebojí podnikat riskantní kroky. Učinil tak však na základě realistických výpočtů, aby nejednal unáhleně.
 • Nediskriminační

Sebeaktualizace umožňuje člověku přijmout sebe i ostatní takové, jací jsou. Zacházejí také s ostatními stejně dobře a bez ohledu na jejich postavení, původ, socioekonomické podmínky nebo kulturu.
 • Sociální duch

Lidé, kteří byli na úrovni seberealizace, mají osobní etiku a velkou zodpovědnost za sebe a své okolí. Pomáhat druhým je jedním ze způsobů, jak dosáhnout štěstí.
 • nezávislý

Přestože mají sociálního ducha, sebeaktualizovaní lidé jsou velmi nezávislí. Stále se může cítit šťastný, aniž by musel obětovat štěstí druhých.
 • Respektujte soukromí

Sebeaktualizovaní lidé si soukromí velmi cení. Tyto chvíle samoty je nutí realizovat svůj vlastní potenciál a hodnotu, kterou lze optimalizovat pro blaho jejich a jejich prostředí.
 • Dobrý smysl pro humor

Být zralý nebo zralý se sebeaktualizací neznamená, že nemají smysl pro humor. Raději se však ‚smějí sami sobě‘, než aby se vysmívali cizím nedostatkům.
 • Spontánní

Sebeaktualizace učiní člověka otevřenějším, ne strnulým a spontánním při provádění norem kolem sebe. Dokážou však projevit i ušlechtilé chování a neurazit místní zvyky.
 • Oceňujte proces

Lidé se sebeaktualizací měří úspěch na základě procesu, kterým procházejí, nejen podle dosažených výsledků. Dokud je pokrok a proces je baví, lze říci, že cíle jejich cesty bylo dosaženo.

Příklad seberealizace

Sebeaktualizaci mohou provádět různé věkové kategorie a profese, například:
 • Umělec, který svým uměním nikdy nevydělal, ale přesto maluje, protože ho to naplňuje a dělá šťastným.
 • Žena, která nachází radost z dosažení mistrovství v určitém koníčku.
 • Otec, jehož cílem je vychovat ze svých dětí pozitivní sílu ve světě.
 • Zaměstnanec neziskové organizace, který využívá své stále se zlepšující dovednosti ke zlepšení života ostatních.
[[related-article]] Dosáhnout seberealizace není snadné. Jako první krok udržujte své duševní zdraví pozitivní, protože tento faktor úzce souvisí s dosažením seberealizace.