9 známek, že je někdo připraven se oženit, nejen že je zralý

Očekávání každého jsou jiná, pokud jde o vztah s partnerem. Jsou tací, kteří chtějí ještě cestovat, zkoušet víc poznat nebo se už orientují na další úroveň, a to manželství. Známky, že je někdo připraven vstoupit do manželství, nejsou jen otázkou věku, ale také fyzické, psychické a finanční připravenosti. Manželství není jen euforie legalizace stavu s partnerem. Vyžaduje to celoživotní závazek, který s sebou nese všechny dobré i špatné věci. Takže, než obě strany ve vztahu projeví známky připravenosti se vzít, není třeba spěchat.

Známky toho, že je někdo připraven se oženit

Někdy mohou být známky toho, že je někdo připraven se oženit, velmi zřejmé, jako je frekvence otevřené diskuse o svatebních plánech. Ale ne každý to jasně ukazuje. Existují očekávání a termíny jsou stále nejasné. Jak tedy rozpoznat znamení, že je někdo připraven se oženit?

1. Ne z donucení

Zvyk lidí v Indonésii, který je stále neodmyslitelný, je ten, že se často vměšují do záležitostí jiných lidí, když musí učinit osobní rozhodnutí, například kdy se vdát. Nemluvě o nátlaku nebo teroru, když někdo dosáhl určitého věku, ale nic nenasvědčuje tomu, že by se měl oženit. Jedna věc je jistá, někdo, kdo je připraven se oženit, je ten, kdo se nerozhodne kvůli nátlaku nebo teroru z okolí. Ať už od rodiny, sousedů, přátel a dalších. Pokud je manželství používáno jako prostředek k prokázání prolomení teroru z okolí, mentální připravenost je často na prvním místě.

2. Zamyšlení nad manželstvím rodičů

Když páry často mluví o šťastném a trvalém manželství svých rodičů, je to známkou toho, že jsou připraveni se vzít a chtějí se pustit do závazku podobného tomu, který učinili jejich rodiče. Pokud se objeví takové téma, prodiskutujte podrobně připravenost každé strany\

3. Představení širší rodiny

Dalším znakem toho, že je někdo připraven zavázat se k manželství, je to, že neváhá představit svého partnera širší rodině, nejen své nukleární rodině. Pokud jsou na tuto věc různé názory, například že se váš partner nechce rychleji seznámit s vaší rodinou, proberte to a najděte střední cestu. Necíťte se nuceni.

4. Plánování rodinného života

Nadšení někoho, kdo je připraven se oženit, je vidět z jeho budoucích plánů. Nejde jen o to, jak bude probíhat svatební hostina s barevným tématem, ale jaký bude život po společném soužití jako manželé. Včetně diskuze o tom, jak sladit rozdíly, když musí být 24 hodin denně pod jednou střechou.

5. Nezávislý

Samostatnost lze hodnotit nejen finančně, ale i psychicky. Lidé, kteří jsou připraveni uzavřít manželství, jsou v podstatě ti, kteří se o sebe dokážou postarat bez jiných lidí. Takže svatba se nepoužívá jako mezera k tomu, abychom měli partnera, který se o něj může postarat. S samostatností souvisí i finanční připravenost. Lidé, kteří jsou samostatní a již nejsou závislí na rodičích, nebo mají alespoň vlastní příjem a zvládnou ho, se podepisují na připravenosti posunout věci o krok dále.

6. Důvěřujte svému partnerovi

Důvěra je základ každého vztahu, to je jasné. Z toho je patrný jeden indikátor toho, že je někdo připraven se oženit. Když je vztah vážný a už neexistuje otázky důvěry jako je starost o to, že váš partner lže nebo něco zakrývá, pak může být v úvahu manželský závazek. Tato důvěra je velmi důležitá, protože se stává základem našeho závazku. Pokud není důvěra, manželství v každém věku dá člověku pouze pocit nejistý dokonce majetnický.

7. Žádná touha změnit partnera

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není manželství místem, kde se mění partnery. Ujistěte se tedy, že tento ukazatel připravenosti na manželství zahrnuje přijetí negativních vlastností vašeho partnera na celý život. Neexistuje žádná pohádka, že manželství drasticky změní charakter člověka. Ujistěte se tedy, že se dokážete vypořádat s nepříjemným postojem svého partnera – pokud vůbec nějaký – předtím, než si ho vezmete. Pokud stále nemůžete dělat kompromisy s jeho postojem, nemusí být tím správným partnerem.

8. Umí řešit konflikty

Neexistuje žádný vztah, který by nebyl podbarven konfliktem. Právě podle toho se posuzuje emoční vyspělost a vyspělost. Když dojde ke konfliktu, ať už je malý nebo velký, v ideálním případě ho lidé, kteří jsou připraveni se vzít, zvládnou zrale, aniž by museli příliš zatahovat další lidi. Klíčová je samozřejmě komunikace, která se později stane základem pevného manželství.

9. Přijetí od nejbližších lidí

Nejen rodina, ale i další ukazatele připravenosti na svatbu jsou vidět z přijetí nejbližšími lidmi. To je důležité, protože jejich pohled není zaujatý kvůli lásce, takže se stává subjektivním. Takže žádný termín neexistuje bucin nebo otroci lásky za to, že dokázali jasně vidět, zda si tento pár zaslouží být oddán. Za to respektujte a zeptejte se svých nejbližších přátel na názory na vašeho současného partnera. Také si myslíte, že si zasloužíte přijmout další závazek, konkrétně manželství? Možná celou tu dobu přátelé nevydrží vidět nerovnováhu ve vašem vztahu. [[související články]] Při rozhodování o svatbě s partnerem se řiďte svým instinktem a srdcem. Pokud se necítíte vyrovnaní a více vás ovládá reakce na teror kolem vás ohledně toho, kdy ukončit svůj single život, měli byste o tom dále přemýšlet. Jen já budu mít co do činění s manželstvím, plným konfliktů v něm. Poslouchejte tedy také sami sebe, zda jste připraveni se oženit. Diskutujte otevřeně se svým partnerem a představte si, zda je to ten pravý člověk, který by měl prožít zbytek vašeho života po zbytek vašeho života?