Seznam služeb a nemocí, které BPJS Health nepokrývá

Mnoho lidí si není vědomo žádných nemocí nebo služeb, které nejsou kryty BPJS Health. Některé služby jsou z určitých faktorů dokonce omezeny ve financování. Proto je před zahájením léčby důležité, aby účastníci BPJS zdraví věděli, jaké typy služeb nejsou hrazeny.Pokrýt   BPJS Zdraví.

BPJS Služby závislé na zdraví

Existují čtyři typy zdravotních služeb, které jsou zaručeně bezplatné, protože dostávají financování z příspěvků BPJS placených účastníky každý měsíc, jako například:
 • Zdravotní služby I. úrovně, včetně vyšetření, diagnóz, lékařských konzultací, obecných lékařských úkonů a protidrogových služeb. Zdravotnická zařízení I. stupně dále poskytují dle potřeby krevní transfuze, laboratoře I. stupně a lůžkové služby I. stupně.
 • Pokročilé referenční zdravotní služby včetně vyšetření, léčby, odborných konzultací, odborných lékařských úkonů, pokročilé diagnostiky, léčebné rehabilitace. Doporučující nemocnice dále poskytuje dialýzu, soudní lékařství, péči o tělo, lůžkovou péči a lůžkovou péči na JIP.
 • Porod zahrnuje zdravotní služby hrazené BPJS do narození třetího dítěte. Ať už jde o normální porod nebo porod císařským řezem.
 • Ambulance je odpovědností BPJS Kesehatan z jednoho zdravotnického zařízení do druhého, aby zachránila život pacienta.

Nemoci a zdravotní služby, na které se nevztahuje BPJS 

Zdravotní služby, na které se nevztahuje BPJS Health, naleznete v servisní příručce pro účastníky BPJS Health, konkrétně:
 • Zdravotní služby bez procházení platnými postupy nebo prováděné ve zdravotnických zařízeních bez spolupráce s BPJS Health (kromě mimořádných stavů).
 • Zdravotní služby, které jsou garantovány programem úrazového pojištění, dokud nominální nedosáhne maximální shody.
 • Zdravotní služby garantované programem dopravních nehod, dokud nominální nedosáhne maximální shody.
 • Zdravotní služby v zahraničí
 • Lékařské služby pouze pro estetické účely nebo zarovnání zubů.
 • Zdravotní služby pro neplodnost nebo nemoci a poruchy související s plodností.
 • Zdravotní služby pro drogové, alkoholové a zdraví škodlivé závislosti.
 • Zdravotní služby v důsledku sebepoškozování nebo újmy.
 • Alternativní medicína nebo experimentální léčba.
 • Platba za antikoncepci, kosmetiku, mléko a hygienické potřeby pro domácnost.
 • Zdravotní služby v důsledku katastrof, ohnisek nebo epidemií.
 • Individuální nároky.

3 Zrušené služby BPJS: katarakta, léčebná rehabilitace a kojení

Tři zdravotní služby, o kterých se říká, že již nejsou kryty BPJS Health, jsou doručovací služby, lékařská rehabilitace a šedý zákal. Před časem se objevily zprávy, že 3 servisní podmínky byly zrušeny a nebudou se na ně vztahovat BPJS. Podle BPJS jsou však zdravotní služby pro tyto tři stavy stále hrazeny BPJS. Garance za zdravotní služby ze tří případů je však omezena podle stavu pacienta. U lidí s šedým zákalem se garance služby BPJS nehledí pouze na stav pacienta, ale také na kapacitu zdravotnického zařízení. Přitom pro porod dítěte je zaručen buď normální porod, nebo porod císařským řezem. Kromě dětí, které potřebují speciální zacházení nebo prostředky. Omezené jsou také léčebné rehabilitační nebo fyzioterapeutické služby. Zpočátku se to dalo dělat několikrát týdně, nyní jen dvakrát týdně. Očekává se, že tyto změny budou i nadále zaručovat zdravotní služby při pohledu na finanční kapacitu BPJS Health.