Překonejte nedorozumění ve vztazích tímto způsobem

Ve vztahu je důležitá komunikace. Pokud není komunikace mezi oběma stranami dobře navázána, váš vztah bude zranitelný vůči různým problémům, jako jsou nedorozumění. Pokud toto máte, může být narušena harmonie vztahu.

Příčiny nedorozumění v komunikaci

V zásadě je příčinou nedorozumění ve vztazích to, že každý jedinec může mít jinou realitu. Realita každého je prý subjektivní, protože každý má jiný úhel pohledu na základě zkušeností, kultury, zakořeněných hodnot a tak dále. Navíc je obvykle příčinou zvyk více mluvit než poslouchat. Mnoho lidí začne vyvracet, aniž by ve skutečnosti slyšeli, co druhá strana říká. Někdy lidé dělají ukvapené závěry jen tím, že slyší několik nebo dvě informace od druhé osoby, aniž by si uvědomili, že to, co tato osoba myslela, bylo jiné. To je důvod, proč ve vztazích často dochází k nedorozuměním.

Jak překonat nedorozumění

Níže je uvedeno několik věcí, které můžete udělat, abyste předešli nedorozuměním a zároveň zachovali dobré vztahy a komunikaci.

1. Naučte se dobře naslouchat

Stejně jako výše uvedené příčiny nedorozumění je nejlepším způsobem, jak nedorozumění překonat, pokusit se pozorně naslouchat druhému člověku. I když jste si jisti, že jste to slyšeli jasně, stále to můžete špatně interpretovat. Proto se snažte druhému skutečně naslouchat a snažte se to, co bylo řečeno, strukturovat a opakovat do svého jazyka. To může pomoci předejít nedorozuměním a nesprávným předpokladům. Také chcete být slyšet, když mluvíte, že?

2. Upřednostněte komunikaci rozhraní

Komunikace prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, jako jsou textové zprávy nebo e-maily, může vést k nedorozuměním. Protože neslyšíte intonaci a nevidíte přímo oči nebo výrazy svého partnera. Pokud partner špatně interpretuje, co je napsáno, může dojít k nedorozumění. Proto, když stojíte před důležitou věcí, je dobré si o ní promluvit tváří v tvář. Pokud není možné se setkat tváří v tvář, zkuste si promluvit po telefonu, abyste správně slyšeli intonaci druhé osoby.

3. Vyhněte se mluvení, když emoce vrcholí

Jednou z příčin nedorozumění je mluvení v emocích. Důvodem je, že v době emocí můžete mít větší potenciál vymknout se kontrole a říct slova, která vás dříve nenapadla. Stejně tak s vaším partnerem, který pravděpodobně špatně pochopí, o čem mluvíte. Zkuste se tedy uklidnit, než začnete mluvit o problému.

4. Zkuste se na to podívat z jiného úhlu pohledu

Kromě toho, že pozorně posloucháte svého partnera nebo partnera, zkuste se na to podívat z jejich pohledu. Důvodem je, že studie ukazuje, že pohled z objektivnější perspektivy může pomoci překonat nedorozumění. Další studie provedená na několika manželských párech také ukázala, že zapsání toho, co se jim na sobě navzájem nelíbí, a vidět to z pohledu třetí strany může pomoci k vzájemnému porozumění a udržení manželské harmonie.

5. Nedělejte ukvapené závěry

Dalším způsobem, jak se vypořádat s nedorozuměními, je nedělat ukvapené závěry o tom, o čem ten druhý mluví. Pokud vás něco zraňuje nebo vás mate, zkuste se přímo zeptat, co tím myslí. Nedovolte, abyste si dělali vlastní závěry nebo se dokonce domnívali. To může situaci zhoršit.

6. Nepoužívejte slova „nikdy“ nebo „vždy“

Tato dvě slova mohou způsobit, že osoba, se kterou mluvíte, nebo váš partner mají tendenci být více defenzivní. Tato slova navíc mohou druhého přimět hledat protipříklad toho, o čem mluvíte jako o formě obrany. [[related-article]] Komunikace je důležitá, ať už v romantickém vztahu nebo při každodenních činnostech. Pokuste se proto dobře porozumět některým radám, jak překonat výše uvedené nedorozumění. Tyto rady můžete také praktikovat, abyste se v budoucnu vyhnuli nedorozuměním, aby mohl být dobře navázán váš harmonický vztah s lidmi kolem vás.