7 falešných mýtů o užívání heroinu nebo Putaw

co je heroin? Putaw neboli heroin je návyková droga, která se zpracovává z morfia. Formou heroinu je obvykle bílý prášek, ale vyskytuje se i načernalá barva s lepkavou texturou. Lidé, kteří dostávají injekce heroinu, pocítí euforii a pozitivní pocity, věci, na kterých je většina lidí závislá. Nejen pocit euforie, ale další pocit, který vzniká po požití heroinu, je jako snění. O nic se nebojí a cítí se velmi bezpečně. Účinky heroinu obvykle přetrvávají 3-4 hodiny po požití.

Známky závislosti na heroinu

Je dost snadné rozpoznat příznaky, že je někdo závislý na heroinu, jako například:
  • Výrazné změny nálady
  • Odeberte se od svých nejbližších
  • Je tu nový tajemný člověk
  • Stopy po injekci na kůži
  • Krvácení z nosu
  • Drastické hubnutí
  • Finanční problém
  • Být uzavřený a snadno lhát
Fyzicky se předávkování heroinem projevuje slabým srdečním tepem, dýchacími potížemi a ztrátou vědomí. Pokud k tomu dojde, je třeba okamžitě poskytnout lékařskou pomoc. [[Související článek]]

Mýty o heroinu

Kolem heroinu stále existuje mnoho mýtů, které udržují mnoho lidí závislých na této nebezpečné látce. Ve skutečnosti neexistují žádné vědecké důkazy nebo by se mohlo stát, že mýtus, který se objevuje, je jen formou ospravedlnění pro ty, kteří konzumují heroin. Některé z mýtů o heroinu jsou:

1. Konzumuje nižší střední třída

Bylo by velkou chybou, kdyby heroin konzumovali pouze lidé z nižšího až středního socioekonomického statusu. Podle CDC (Center for Disease Control and Prevention) se v posledních letech na nárůstu spotřeby heroinu skutečně podílejí zejména ženy, které mají osobní životní pojištění. Do této skupiny samozřejmě patří lidé s vyšším socioekonomickým statusem.

2. Počínaje konzumací léků proti bolesti

Dalším mýtem, který se také váže ke konzumaci heroinu, je domněnka, že lidé, kteří jsou závislí, začínají konzumovat léky proti bolesti. Ve skutečnosti léky proti bolesti předepsané lékaři nebo zdravotníky nemají se závislostí na heroinu nic společného. Ve skutečnosti pouze asi 4 % uživatelů léků proti bolesti v příštích 5 letech konzumuje heroin. Dokud se užívá na lékařský předpis, léky proti bolesti nezpůsobí, že člověk poté požije heroin.

3. Úspěšný únik z heroinu je nízký

Úmrtnost lidí závislých na heroinu je poměrně vysoká, ani rehabilitační programy nevylučují, že se někdo vrátí k užívání heroinu resp. relapsu. Úspěšný únik z heroinu je však mýtus. Podle studií mohou lidé, kteří konzumují heroin, své závislosti přirozeně uniknout. Ať už rehabilitací, léčebnými procedurami, třeba i přirozeně. Vnímání závislých na heroinu, kteří se zdráhají brát léky, je však stále tak silné, že vytvořilo tento mýtus.

4. Nemusí se s ním zacházet "tvrdě"

Existuje předpoklad, že lidé závislí na heroinu musí čelit nejtvrdší realitě nebo se s nimi musí tvrdě zacházet, aby se skutečně uzdravili. Ve skutečnosti lidé se závislostmi reagují nejúčinněji na léčbu, která zachovává respekt a důstojnost závislého. Dobrý přístup bez konfrontace je dvakrát efektivnější než přímý zásah. Ve skutečnosti až dosud neexistovala žádná vědecká studie, která by prokázala, že tvrdé zacházení se závislými na heroinu je účinnější než léčba empatií.

5. Neškodný při vdechování

Existuje mýtus, že heroin je méně nebezpečný, pokud je konzumován kouřením. Ve skutečnosti, bez ohledu na to, jak je konzumován, je heroin návyková a smrtelná látka. Jde jen o to, že pokud kouříte, riziko přenosu HIV ze sdílení jehel s jinými lidmi je nižší.

6. Užívání metadonu je nebezpečnější

Metadon je poměrně oblíbeným typem léčby závislosti na heroinu. Existuje předpoklad, že metadon je ve skutečnosti nebezpečnější než samotný heroin. Ve skutečnosti je metadon skutečně bezpečnější, protože jej předepisují lékaři v kontrolovaném prostředí. Metadon také vyžaduje pouze poměrně nízkou toleranci a odstraňuje příznaky závislosti. Ukázalo se, že lidé, kteří podstupují rehabilitaci pomocí metadonu, jsou schopni se znovu zapojit do společenského života a dokonce se vrátit do práce.

7. Heroin konzumují více dospělí

V průběhu let byla naprostá většina závislých na heroinu lidé starší 30 let. Toto číslo se však nadále posouvá. Nyní přibývá také závislých na heroinu z řad teenagerů ve věku 18 let a více. Proto je důležité šířit osvětu o nebezpečích závislosti na heroinu již od raného věku. Během rehabilitace se u závislých na heroinu objeví několik nepříjemných příznaků, jako je nespavost, průjem, zvracení, studený pot až po nekontrolovatelné kopavé pohyby. [[Související článek]]

Poznámky od SehatQ

Kontrola od nejbližších lidí a odhodlání podstoupit rehabilitaci jsou klíčem k vyléčení někoho ze závislosti na heroinu. Přestože heroin nevyvolá závislost hned po jeho prvním užití, měsíce vystavení této nebezpečné látce ztíží proces detoxikace.