Jak budovat sebeuvědomění a jeho výhody

Vlastní sebeuvědomění aneb sebeuvědomění je v životě velmi důležité. Sebeuvědomění Sebevědomí je uvědomění v porozumění přirozenosti, chování a pocitů sebe sama. To může přinést pozitivní změnu tím, že budete sebevědomější, kreativnější a budete schopni efektivněji komunikovat. Lidé, kteří mají sebevědomí, mají také tendenci znát své vlastní silné a slabé stránky a dokážou dobře vidět příležitost, takže příležitost k úspěchu se zvětší.

Typy sebeuvědomění

Vědci tvrdí, že oblast mozku zvaná přední cingulární kůra která se nachází na čelní lalok hrají důležitou roli ve vývoji sebeuvědomění . Jedna studie však zjistila, že tato oblast mozku není pro vývoj nezbytná sebeuvědomění . Protože se tvrdí, že sebeuvědomění vzniká z interakcí, které jsou distribuovány mezi mozkové sítě. Výzkum to ukazuje sebeuvědomění Začíná se objevovat asi ve věku 1 roku a dále postupuje ve věku 18 měsíců. Úroveň sebeuvědomění, kterou má každý jedinec, se však může lišit. Podle psychologie existují dva typy sebeuvědomění , to je:

1. Sebeuvědomění veřejnost

Sebeuvědomění Publicita nastává, když si člověk uvědomí, jaký je před ostatními. Toto vědomí obecně vzniká v situacích, kdy jste středem pozornosti, například při prezentaci. Člověk si je vědom toho, že je sledován, pozorován nebo hodnocen, a často se bude chovat způsobem, který je společensky přijatelný a žádoucí. Někdy, sebeuvědomění Nadměrná publicita může také způsobit úzkost, která ve vás vyvolává depresi a strach z toho, co si o vás ostatní myslí.

2. Sebeuvědomění soukromý

Sebeuvědomění Soukromé nastává, když si člověk uvědomuje nějaký aspekt sebe sama, ale pouze osobně. Například poznávání sebe sama v zrcadle nebo pocit, že vám buší srdce, když potkáte někoho, kdo se vám líbí, jsou druhy uvědomění. lidé s sebeuvědomění Vysoce soukromí jednotlivci mají tendenci držet se svých osobních hodnot, protože jsou si více vědomi svých pocitů a přesvědčení. Přehánění však také pravděpodobněji zvyšuje stres a úzkost. Proto musíte být schopni ovládat sebeuvědomění co máš, by nemělo být moc.

Výhody mít sebeuvědomění

Výhody sebeuvědomění jsou také důležité v životě, zvláště pokud máte práci mimo domov a jste v přímém kontaktu s mnoha lidmi. Tento postoj je potřebný k tomu, abyste všem problémům a v jakémkoli stavu mohli stále čelit s chladnou hlavou. Zde jsou výhody sebeuvědomění:
  • Sebevědomější a méně méněcenní
  • Umět efektivně komunikovat
  • Není snadné ublížit
  • Kreativnější
  • Otevřeno se všemi rozdíly
  • Kariéra se stává úspěšnější
[[Související článek]]

Jak stavět sebeuvědomění

Když jsou v potížích, lidé to často nepřijímají a obviňují ostatní, že se nechtějí provinit. Zatímco pokud se pokusíme porozumět sami sobě, pak to bude dobrý začátek k rozvoji sebeuvědomění. Takto se staví sebeuvědomění co můžeš udělat:

1. Meditace

Když meditujete, soustředíte svou mysl na aktuální stav věcí. Tehdy si tělo bude více uvědomovat sebe a to, co se v životě stalo.

2. Zaostřování

Zkuste se zaměřit na své myšlenky, pocity, vlastnosti a chování. Můžete to udělat tím, že se zapojíte do praxe meditace nebo klidu mysli. Díky této metodě si můžete více uvědomit sami sebe.

3. Buďte dobrým posluchačem

Být otevřený ostatním a být dobrým posluchačem vám může pomoci naučit se objektivně naslouchat tomu, co o sobě říkáte. Díky tomu si lépe uvědomíte a pochopíte své osobní myšlenky a pocity.

4. Hodnotit se

Proveďte objektivní sebehodnocení. Neignorujte žádné nedostatky na sobě a snažte se je hlouběji vylepšit. Když zjistíte, že něco uvnitř není synchronizované, odstraňte nesoulad a zadejte lepší hodnotu.

5. Napište si osobní deník

Vedení osobního deníku vám může umožnit prozkoumat sami sebe, protože vylijete, co cítíte nebo myslíte. Tím se stává způsob, jakým podvědomí mluví se sebou samým, stejně jako odhaluje, v čem je „problém“ nebo síla ve vás samotných. To vám samozřejmě může pomoci v rozvoji sebeuvědomění

6. Poslouchejte, co si o vás myslí ostatní

Když soudíme sami sebe, nemusíme být objektivní, takže jsou potřeba i názory ostatních. Zeptejte se svých přátel a blízkých, co si o vás myslí. Poslouchejte moudře a požádejte o konstruktivní kritiku. Pokud kritika, kterou cítíte, ve skutečnosti uráží vaše sebevědomí, zkuste se zamyslet nad tím, zda má daná osoba vlastní zášť nebo ne. Pokud se vyskytne problém, měli byste ho okamžitě vyřešit, abyste měli s kýmkoli zdravý vztah. I když to nemusí být snadné, neváhejte to zkusit. Protože mít sebeuvědomění může mít pozitivní efekt, pokud jej umíte dobře ovládat.