Nebezpečí spalování odpadků pro zdraví, která si jen zřídka uvědomujeme

Když se mluví o znečištění ovzduší, mnoho lidí si to okamžitě spojí s výfukovými plyny vozidel nebo továrními zplodinami. Věděli jste však, že spalování odpadků také přispívá k číslům znečištění, která jsou zdraví neméně nebezpečná? Činnost pálení odpadků na volném pozemku nebo dokonce na dvoře domu se zdá triviální. Studie provedená Národním centrem pro výzkum atmosféry však uvádí, že tato činnost tvoří až 40 procent celkových škodlivin, které znečišťují ovzduší. Toto číslo může být dokonce vyšší, pokud některé oblasti nemají odpovídající zařízení na zpracování odpadu, například mají spalovny. Jaký je tedy dopad spalování tohoto odpadu na vaše zdraví?

Toxiny obsažené ve výsledcích spalování odpadků

Agentura, která se zabývá problematikou životního prostředí ve Spojených státech (EPA), uvádí, že pálením odpadků na dvoře domu se mohou do ovzduší uvolňovat různé druhy toxických látek. Tyto látky jsou:
  • oxid dusný (NOx), což je jedna část dusíkové složky, která může způsobit kyselé deště, globální oteplování, poškozování ozonové vrstvy a vznik smogu.
  • Těkavé organické sloučeniny (VOC), což je uhlíková složka, která reaguje se slunečním zářením, což má za následek vznik smogu.
  • oxid uhelnatý (CO), a to chemické látky ve formě plynů, které jsou zahrnuty jako příčina skleníkového efektu, který může poškozovat ozonovou vrstvu.
  • Částice znečištění (částice nebo PM), což je druh jemného prachu, který vypadá jako kouř, takže ruší výhled lidí, kteří jsou poblíž. Tyto částice znečištění také obsahují škodlivé chemikálie zvané dioxiny.
V menším množství vznikají při spalování odpadu i chemikálie, které jsou lidskému zdraví neméně škodlivé. Jsou to benzen, styren, formaldehyd, polychlorované dibenzodioxiny (PCDD), polychlorované dibenzofurany (PCDF), polychlorované bifenyly (PCB), až po těžké kovy, jako je olovo, rtuť a arsen. [[Související článek]]

Účinky spalování odpadků na lidské zdraví

Pokaždé, když pálíte odpadky, ohrožujete životní prostředí tím, že riskujete požár. Kromě toho existuje několik zdravotních problémů, které mohou nastat v důsledku spalování domácího odpadu, a to:
  • Podráždění

Nejmenšími zdravotními problémy, se kterými se můžete v důsledku pálení odpadu setkat, je podráždění očí, nosu, úst a krku. Někdy je to doprovázeno sníženou výdrží a dokonce bolestmi hlavy a závratí.
  • Poruchy dýchání

Když se škodlivé látky ze spalování odpadu dostanou do těla, je prvním orgánem, který je zasažen, dýchací systém. Zdravotní problémy, které můžete trpět při vystavení kouři z hořících odpadků, jsou astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) až po zápal plic.
  • Kardiovaskulární onemocnění

Jedná se o nemoci od infarktu až po mrtvici. To je způsobeno vstupem částic znečištění do těla, zvláště když k němu dochází masivně a opakovaně.
  • Rakovina

Dioxin, jedna z nejběžnějších škodlivin, které se nacházejí ve spalování odpadu, je nebezpečná látka, která je karcinogenní nebo způsobuje rakovinu. Dioxin je také jed, který je nebezpečný pro těhotné ženy, děti a seniory. Kromě rakoviny plic může spalování odpadků způsobit také rakovinu krve, neboli leukémii. K tomuto onemocnění dochází, když vdechujete benzen, který se uvolňuje při spalování odpadu, zejména ve velkém množství.
  • Narušit reprodukční systém

Dioxiny, které se dostanou do těla, mohou také působit jako endokrinní disruptory, což způsobuje narušení lidského reprodukčního systému. Může být narušen i lidský imunitní systém a také vývoj plodu u těhotných žen.
  • Smrt

Ano, spalování odpadků může také způsobit smrt v důsledku vystavení škodlivinám, které se dostanou do těla. Údaje Světové zdravotnické organizace (WHO) odhadují, že v důsledku vystavení znečištěnému ovzduší zemře každý rok nejméně 7 milionů lidí. Od této chvíle se vyhněte zvyku pálit odpadky, pokud to děláte často. Nejen, že ublížíte sobě, ale tento zvyk ublíží i ostatním kolem vás.