Nefoťte jen nemocniční pacienty, taková jsou pravidla

Fotografování pacientů v nemocnici by nemělo být nedbalé, zvláště pokud chcete snímek šířit. Pochopte proto pravidla, abyste nemuseli řešit zákon, pokud se nemocnice nebo pacient nebude chtít nechat vyfotit.

Udělejte to před fotografováním pacientů v nemocnici

Buďte opatrní před focením pacientů v nemocnici. Fotografování v nemocnici by v zásadě nemělo narušovat soukromí nemocničního personálu, pacientů ani rodiny pacienta. Z tohoto důvodu se před fotografováním pacientů v nemocnici doporučuje provést následující:
 • Požádat pacienta o svolení

  Pokud to party, kterou chcete fotit, nevadí, tak klidně foťte. Na druhou stranu nesmíte fotit z jakéhokoli důvodu, pokud proti tomu má pacient nebo rodina námitky.
 • Žádost o povolení nemocnice

  To se provádí při fotografování pro výzkumné nebo pracovní účely. Budete muset vysvětlit účel výstřelu a možná budete muset počkat několik hodin až dní, než vám bude povoleno střílet.
Po získání povolení musíte také dodržovat zásady, normy a etické pokyny, které jsou univerzální a nenarušují soukromí pacientů a jejich rodin. Před focením pacientů v nemocnici dodržujte stávající postupy, včetně případného podepsání řady dokumentů, abyste se vyhnuli soudním sporům, které mohou v budoucnu nastat. [[Související článek]]

Nařízení vlády týkající se fotografování pacientů v nemocnici

Zákaz fotografování nemocničních pacientů bez ohledu na soukromí vychází z nařízení vlády, ať už prostřednictvím zákonů nebo ministerských nařízení. Následuje několik příkladů těchto nařízení a jejich obsahu, které podtrhují problematiku fotografování v nemocnicích.

1. Zákon č. 44 z roku 2009 o nemocnicích

V tomto zákoně je fotografování nemocničních pacientů upraveno kapitolou VIII týkající se práv a povinností nemocnic a pacientů. Článek 29 uvádí, že nemocnice jsou povinny respektovat a chránit práva pacientů. Článek 32 téhož zákona pak nastiňuje několik práv pacientů. Jedním z práv, které musí pacienti přijmout, je získat soukromí a důvěrnost nemoci, kterou trpí, včetně jejich lékařských údajů. Když to nemocnice nemůže udělat, může agentura obdržet správní sankce od vlády. Nejlehčí sankcí je napomenutí, pak stoupá na písemné upozornění, pokuta a nejpřísnější je zrušení povolení nemocnice.

2. Nařízení ministra zdravotnictví číslo 4 z roku 2018 o povinnostech nemocnice a povinnosti pacientů

Na porodním sále se opravdu fotit nemá. Toto ministerské nařízení je odvozeno od výše popsaného zákona o nemocnicích. Nařízení pokrývá podrobnější záležitosti, včetně focení pacientů v nemocnicích, i když není konkrétní. Článek 26 nařízení ministra zdravotnictví č. 4/2018 uvádí, že pacienti (a jejich rodiny) mají právo na lékařskou pomoc v nemocnicích. Musí také respektovat práva ostatních pacientů, návštěvníků, ale i zdravotnických pracovníků a dalšího personálu pracujícího v nemocnicích. V této souvislosti může nemocnice upozornit pacienta nebo rodinu, pokud chtějí pacienty v nemocnici fotit, zejména pokud je pacient někdo jiný (ne rodina). Kromě toho také nesmíte fotit na určitých místech v nemocnici, jako jsou:
 • dětský pokoj
 • Příjem dodávek
 • Místnost intenzivní péče
 • Lůžkový pokoj
 • psychiatrický pokoj
 • Informační a technologický prostor
 • Prostor pro ukládání souborů lékařských záznamů
 • Další pokoj s omezeným přístupem
Věnujte pozornost tomu, zda neexistuje nálepka zakazující fotografování pacientů v nemocnici, než je vyfotíte a zveřejníte na účtech sociálních sítí. Nemocnice mají právo napomenout, varovat a podniknout právní kroky v případě, že zákaz nebude dodržován. Každé zdravotní středisko může mít odlišné vnitřní předpisy týkající se etikety focení pacientů v nemocnici. I to je legální a je to upraveno v zákoně a nařízení ministra zdravotnictví.

3. Zákon č. 11 z roku 2008 o informacích a elektronických transakcích (ITE)

Fotografování nemocničních pacientů bez povolení může být rovněž předmětem přestupku podle zákona ITE. K tomu dochází, když pacient nebo člen rodiny, který si nepřeje, aby se jejich snímek vyfotil, má pocit, že je fotografie považována za urážku, pomluvu a porušuje slušnost. Můžete přesvědčit pacienta, rodinu nebo nemocnici, pokud odmítnete dát svolení na začátku aktivity. Nevynucujte si však nelegální fotografování nemocničních pacientů, natožpak, abyste předešli nepříjemnostem a případným soudním sporům v budoucnu.