Rozpoznání vyhýbavé poruchy osobnosti a jejích příznaků

Porucha osobnosti je duševní porucha, která způsobuje, že člověk má nezdravé vzorce myšlení a chování. Tento vzorec způsobuje, že člověk má hranice a má problémy v sociální interakci. V 5. vydání Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM-5) je uvedeno několik typů poruch osobnosti. Jednou z těchto poruch osobnosti je vyhýbavá porucha osobnosti. Uvědomte si, co je vyhýbavá porucha osobnosti.

Co je vyhýbavá porucha osobnosti?

Vyhýbavá porucha osobnosti nebo vyhýbavá porucha osobnosti je porucha osobnosti charakterizovaná extrémním strachem a studem. Lidé s touto poruchou osobnosti mají také nízké sebevědomí a jsou velmi citliví na odmítnutí. Vyhýbavá porucha osobnosti je jedním typem poruchy osobnosti typu C. Porucha osobnosti typu C je charakterizována charakteristikami, jako je úzkost a strach u postižených. Vyhýbavá porucha osobnosti může také způsobit příznaky, které mohou zasahovat do osobního a profesního života. Předpokládá se, že vyhýbavá porucha osobnosti se vyskytuje u mužů a žen ve stejném poměru. Příznaky této poruchy se obvykle začínají objevovat v dětství a stávají se stále problematičtějšími v období dospívání a mladé dospělosti. Vyhýbavá porucha osobnosti není obvykle diagnostikována u dětí do 18 let. Při diagnóze musí lékaři vidět, že vzorce chování způsobené touto poruchou osobnosti u postižených v průběhu času nezmizí.

Příznaky vyhýbavé poruchy osobnosti

Níže jsou uvedeny některé příznaky spojené s vyhýbavou poruchou osobnosti:
 • Pocit potřeby být oblíbený od ostatních
 • Anhedonia nebo nechtít dělat aktivity
 • Pocit úzkosti, že řekne nebo udělá špatnou věc
 • Pocit úzkosti v sociálních situacích
 • Vyhýbejte se konfliktům a snažte se být milým člověkem
 • Vyhněte se interakcím v pracovním prostředí
 • Vyhýbejte se blízkým vztahům nebo sdílejte osobní pocity s ostatními
 • Vyhněte se rozhodování
 • Vyhýbejte se určitým situacím ze strachu z odmítnutí
 • Vyhýbejte se událostem a Události sociální
 • Snadno se urazí kritikou nebo námitkami ostatních
 • Mít sebevědomí (sebevědomí) je příliš mnoho
 • Je obtížné navázat sociální kontakt
 • Často cítí strach a úzkost
 • Nízké sebevědomí
 • Velmi citlivý na hodnocení nebo zpětnou vazbu ostatních lidí
 • Nedostatek pevného postoje
 • Pocit menší důvěry v ostatní
 • Sebevědomí popř sebevědomí nízký
 • Interpretace neutrální situace jako negativní
 • Nemít blízké přátele a sociální sítě
 • Rád se izoluji
 • Strach riskovat nebo zkoušet nové věci
 • Vidět sebe jako neschopného (méněcenného) jedince

Co přesně způsobuje vyhýbavou poruchu osobnosti?

Předpokládá se, že příčiny vyhýbavé poruchy osobnosti zahrnují kombinaci genetických, environmentálních, sociálních a psychologických faktorů. Dětské zkušenosti, jako je emocionální zneužívání, dlouhotrvající kritika a nedostatek náklonnosti ze strany rodičů, také přispívají k této poruše osobnosti spolu s dalšími rizikovými faktory. Negativní interakce s přáteli z dětství, jako je odmítnutí, jsou také potenciálními rizikovými faktory pro vyhýbavou poruchu osobnosti. Jedinci s touto poruchou osobnosti bývají také velmi stydliví a je pro ně obtížné tento ostych překonat, i když stárnou.

Léčba vyhýbavé poruchy osobnosti

Vyhýbavou poruchu osobnosti lze léčit psychoterapií. Některé druhy léků však může v některých případech předepsat i lékař.

1. Psychodynamická psychoterapie

Jednou z psychoterapií k překonání vyhýbavé poruchy osobnosti je psychodynamická psychoterapie. Tato terapie je vlastně formou terapie vyprávěním příběhů. Psychodynamická psychoterapie pomáhá pacientům lépe si uvědomovat své myšlenky a pomáhá pacientům pochopit vliv minulých zkušeností na současné chování. Psychodynamická psychoterapie také pomáhá pacientům porozumět a řešit konflikty a emocionální zranění, která prožívají. Tato terapie může pacientům poskytnout dlouhodobý přínos i po absolvování série schůzek s lékaři.

2. Kognitivně behaviorální terapie

Kognitivně behaviorální terapie je také další formou terapie vyprávěním příběhů. Kognitivně behaviorální terapie pomáhá pacientovi uznat, čemu věří, ale také povzbuzuje pacienta, aby tato přesvědčení rozptýlil. Poradci a průvodci kognitivně behaviorální terapie budou doprovázet pacienty, aby přišli na zdravější myšlenky – spíše než na negativní myšlenky, jako je strach a úzkost.

3. Léky

Neexistuje žádný lék schválený FDA k léčbě vyhýbavé poruchy osobnosti. Pokud však pacient pociťuje příznaky, jako je nadměrný smutek a úzkost, může mu lékař předepsat antidepresivum. [[Související článek]]

Poznámky od SehatQ

Vyhýbavá porucha osobnosti je porucha charakterizovaná pocity studu, úzkosti a nadměrného strachu. Tato porucha může být léčena terapií, i když některé případy mohou vyžadovat léky. Pokud máte stále otázky týkající se vyhýbavé poruchy osobnosti, můžete zeptej se doktora v aplikaci SehatQ Family Health. Aplikaci SehatQ si můžete zdarma stáhnout na adrese Appstore a Playstore který poskytuje spolehlivé informace o duševním zdraví.