Neignorujte psychologický dopad této dcery bez otce

Absence otcovské postavy při výchově dcer může způsobit různé problémy. Ať už ztratíte otcovskou postavu nebo budete opuštěni, obojí může mít dopad. Forma psychologického dopadu této dcery bez otce se může lišit, od zranitelnosti až po depresi syndrom dcery bez otce. I když se mnoho dětí může stále dobře vyvíjet i bez otcovské postavy a mohou být nahrazeny matkami, dědečky, babičkami, otčímem, psychologický dopad dětí bez otce by neměl být opomíjen.

Psychologický dopad dcery bez otce

Zde jsou některé z možných psychologických dopadů dítěte vychovaného bez otcovské postavy. Tyto dopady je třeba sledovat a předvídat, aby dívky mohly vyrůstat tak, jak mají.

1. Dcery bez otců mívají sebevědomínízký

Mnoho studií ukazuje, že absence otcovské postavy má na děti velmi špatný dopadsebevědomí její dcera. Důvěra dcery ve své schopnosti a hodnotu je bez přítomnosti otcovské postavy značně snížena. Tento problém se může vztahovat na aspekty akademických, osobních, profesních, fyzických, sociálních, romantických nebo jiných situací.

2. Musí tvrdě bojovat při navazování a udržování vztahů

Ženy, které vyrůstaly bez otce kolem sebe, mívají potíže s udržitelnými vztahy. Protože byli zraňováni otcovým odmítnutím, takže nechtějí riskovat, že budou znovu zraněni. Ať už vědomě nebo ne, vyhýbají se blízkosti jiných lidí.

3. Mívají poruchy příjmu potravy

Možný psychologický dopad další dcery bez otce je, že bývají náchylnější k poruchám příjmu potravy, jako je anorexie, bulimie a tak dále. Děti vychovávané bez přítomnosti otce byly také hodnoceny jako děti s vyšším rizikem obezity. Toto riziko je dokonce dvakrát větší než u dcer, které mají otcovskou postavu.

4. Náchylnější k depresím

Mnoho dětí vychovaných bez otce se ze strachu z opuštění a odmítnutí rozhodne citově izolovat. K psychologickému dopadu dětí bez otce dochází proto, že se vyhýbají zdravým vztahům, protože se cítí nehodné a bojí se, že si ublíží. V důsledku toho se často zapletou do nezdravých vztahů, které nakonec končí žalem a depresemi.

5. Sexuálně aktivnější

Různé studie ve zprávě z We Have Kids ukazují, že ženy, které vyrůstají bez otcovy lásky, mají větší pravděpodobnost, že budou mít brzy pohlavní styk a zapojí se do rizikového sexuálního chování. Na základě studie ve Spojených státech v časopise Journal of Family Issues je u dcer bez otců také až čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že v pubertě otěhotní.

6. Náchylnější k závislosti

Děti, které nebyly vychovány bez otcovské postavy, jsou také považovány za zranitelnější vůči uvěznění při zneužívání drog nebo alkoholu. Různé psychologické účinky dětí bez otce, které zažívají, je mohou povzbudit k tomu, aby užívaly alkohol a drogy jako únikovou cestu, a vytvářejí tak opakující se cyklus, kterému je těžké se vyhnout.

7. Syndrom dcery bez otce

Syndrom dcery bez otce je emoční porucha, která pramení z problémů s důvěrou a nedostatku sebeúcty, která způsobuje, že trpící neustále dělají špatná rozhodnutí ve vztazích s muži. Psychologický dopad této dcery bez otce může být významný a může dokonce trvat celý život, pokud příznaky nejsou rozpoznány a ignorovány. Ve srovnání se ženami, které měly zdravé vztahy se svými otci, bylo u dětí bez otce pravděpodobnější:
 • Cítíte se méně šťastní a máte nižší úroveň pohody
 • Mít vyšší úroveň frustrace, hněvu a deprese související s hněvem
 • Potíže s regulací emocí v intimních vztazích
 • Má ohromný strach, že zůstane pozadu.
Ženy, které vyrůstaly bez lásky svých otců, mají často nízké sebevědomí a často se cítí bezcenné. Jednou z rolí otce je naučit svou dceru, jak mít vztah s mužem a jak se má chovat k ženě. Pokud otcovská postava chybí nebo chybí, dcera nemá zdravý vzor, ​​který by ji mohl povzbudit k tomu, aby hledala někoho jiného, ​​kdo může prázdnou vyplnit různými způsoby. [[Související článek]]

Tipy pro výchovu dcery bez otcovské postavy

Dívky mohou stále vyrůstat bez otcovské postavy. Existuje několik způsobů, jak zabránit negativnímu psychologickému dopadu dívek bez otce, včetně:
 • Najděte si postavu náhradního otce na dlouhou dobu. To lze získat od nevlastního otce, strýce nebo dědečka, který ho může milovat celým svým srdcem.
 • Najděte si dobré mužské vzory a vyhněte se mužům, kteří mohou být špatnými příklady.
 • Obklopte sebe a své dítě milujícími a starostlivými lidmi. Omezte kontakt svého dítěte s lidmi, kteří mají špatné chování.
 • Naučte děti respektovat vás jako své rodiče.
 • Poznejte dobře jeho přátele, protože mohou mít silný vliv.
 • Pomozte dětem zlepšit se sebevědomí i bez otcovské postavy ve svém životě.
 • Častěji chvalte kladný charakter dítěte.
 • Pozorně poslouchejte stížnosti svého dítěte.
Psychologický dopad dcer bez otce se může jeden od druhého lišit. Roli může hrát i důvod, proč dítě ztratí svou otcovskou postavu. Ne všechny děti však mohou tento dopad zažít. Mnoho dívek je stále schopno normálně žít bez přítomnosti otcovské postavy. Kromě toho, že se musí věnovat pozornost psychologickému dopadu dětí bez otce, musí mít také matky, které vychovávají děti bez otce podpůrný systém aby se mohl stát silnou postavou a vzorem pro své děti. Máte-li dotazy týkající se zdravotních problémů, můžete se zdarma zeptat svého lékaře přímo v aplikaci SehatQ Family Health. Stáhněte si aplikaci SehatQ nyní z App Store nebo Google Play.