9 Terapie autistických dětí, kterou lze provést

Terapie pro děti s autismem může pomoci dětem osvojit si různé dovednosti a zlepšit kvalitu jejich života. Autismus je porucha vývoje mozku, která může u dětí způsobit problémy v sociálních interakčních dovednostech, komunikaci a vzorcích chování. Děti obvykle vykazují příznaky autismu v prvním roce života. Mezitím se u malé části dětí rozvinou příznaky pouze ve věku 18–24 měsíců. Závažnost tohoto stavu se pohybuje od mírné po těžkou. Jaká terapie je tedy potřebná při léčbě autistických dětí?

terapie pro autistické děti

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států (CDC) odhaduje, že asi 1 z 54 dětí se identifikuje s autismem. Tato porucha může být charakterizována opožděním řeči, obtížnou interakcí s ostatními lidmi, vyhýbáním se očnímu kontaktu, nevědomým chováním, když se na něj mluví, neobvyklým chováním, potížemi s adaptací, když se rutina mění. Typy terapie autismu, které lze provést, aby pomohly vašemu malému, jsou:

1. Behaviorální a komunikační terapie

Vzhledem k tomu, že poruchy autismu mohou způsobit problémy v komunikačních dovednostech a chování dětí, je potřeba terapie pro děti s autismem. Behaviorální a komunikační terapie může pomoci omezit problémové chování a naučit děti novým dovednostem. Tato terapie naučí dítě, jak jednat v sociálních situacích nebo lépe komunikovat s ostatními. Kromě toho se děti také učí novým dovednostem a uplatňují je v různých situacích.

2. Logopedie

Logopedie pomáhá dětem lépe mluvit.U lidí s autismem se mohou vyskytnout poruchy řeči, takže je obtížné mluvit. Logopedie však může pomoci dětem mluvit a lépe komunikovat. Navíc tato autistická terapie může zahrnovat neverbální schopnosti, jako je oční kontakt, střídání mluvení, používání a porozumění pohybu. Možná se dítě také učí vyjadřovat pomocí obrázkových symbolů nebo znakového jazyka.

3. Ergoterapie

Ergoterapie učí životním činnostem a správnému používání předmětů každodenní potřeby, jako je držení lžíce nebo zapínání košile. Tato terapie autistického dítěte se zaměřuje na potřeby a cíle dítěte, například na sebeobsluhu, seberozvoj nebo jiné aktivity.

4. Aplikovaná analýza chování (ABA)

Aplikovaná analýza chování (ABA) může posílit pozitivní chování a zabránit negativnímu chování pro zlepšení různých dovedností. Bude také sledován a měřen pokrok dětí s autismem. ABA se skládá z různých typů, které jsou přizpůsobeny potřebám dětí.

5. Vizuální terapie

Další léčbou autistických dětí je vizuální terapie. Tato komunikační metoda učení se provádí prostřednictvím obrázků. Komunikační systém výměny obrázků (PECS) používá obrázkové symboly k výuce komunikačních dovedností. Děti budou pomocí symbolů obrázků klást a odpovídat na otázky nebo konverzovat. Tato terapie je určena pro autistické děti, které nemluví, nerozumí nebo je jim těžko rozumět.

6. Rodinná terapie

Rodinná terapie je užitečná pro učení se, jak komunikovat s dětmi s autismem Rodinná terapie umožňuje rodičům nebo jiným členům rodiny naučit se hrát si a komunikovat s dětmi s autismem. Tato terapie autistického dítěte zlepší dovednosti sociální interakce, zvládne problémové chování a naučí dovednosti a komunikaci v každodenním životě.

7. Terapie sociálních dovedností

Terapie sociálních dovedností učí děti dovednostem, které potřebují k interakci s ostatními, včetně konverzace nebo řešení problémů. Terapie autistických dětí probíhá skupinově nebo pouze čtyřočně.

8. Edukační terapie

Manipulaci s dětmi s autismem pak lze provádět edukační terapií. Tato terapie je navržena tak, aby zlepšila sociální, komunikační a behaviorální dovednosti dítěte. V edukační terapii bude dětem poskytnut velmi strukturovaný vzdělávací program. Předškolní děti, které dostávají tuto terapii, často vykazují dobré pokroky.

9. Senzorická terapie

Předpokládá se, že lidé s autismem mají poruchy smyslového zpracování, které způsobují problémy při zpracování smyslových informací, jako je hmat, rovnováha a sluch. Smyslová terapie bude využívat kartáče, hračky, trampolíny a další předměty ke stimulaci různých smyslů dítěte. [[Související článek]]

Cíle manipulace s autistickými dětmi

Na autismus zatím neexistuje žádný konkrétní lék. Různé výše uvedené terapie pro autistické děti však mohou zlepšit vývoj dítěte. Cílem manipulace s autistickými dětmi je maximalizovat schopnosti dětí, omezit příznaky autismu a podpořit jejich vývoj a učení. Čím dříve je léčba provedena, tím lépe bude dítě nápomocno při učení se sociálním, komunikačním, funkčním a behaviorálním dovednostem. Pokud je u vašeho dítěte diagnostikován autismus, poraďte se se svým lékařem o správné léčebné strategii pro něj. Chcete-li se dozvědět více o terapii autistických dětí, zeptejte se přímo lékaře v aplikaci SehatQ Family Health. Stáhnout nyní na App Store a Google Play .