Toto je 5 výhod meditace Vipassana a jak na to

Meditace je technika, která má za cíl uklidnit a smířit mysl a srdce. Tuto metodu praktikuje mnoho lidí v různých částech světa po tisíce let. Existuje mnoho druhů meditace, které můžete vyzkoušet, jednou z nich je meditace Vipassana. Pojďme se o této meditační metodě dozvědět více.

Co je meditace Vipassana?

Meditace Vipassana je tradiční meditační technika z buddhismu a Indie, aby se zvýšila všímavost. všímavost sama o sobě je typem meditace, která si klade za cíl zvýšit povědomí o tom, co je pociťováno v přítomném okamžiku, bez jakýchkoli interpretací nebo soudů. Podle Pali (starodávného jazyka buddhismu) slovo Vipassana znamená „vidět věci takové, jaké skutečně jsou“. Ale doslova Vipassana znamená „zvláštní schopnost vidět“. Ve skutečnosti meditace a meditace Vipassana všímavost mají mnoho podobností. Meditace Vipassana je však považována za specifičtější, protože můžeme pozorovat své vnitřní myšlenky a emoce takové, jaké skutečně jsou, aniž bychom je posuzovali nebo se jimi zabývali. Meditace Vipassana má různé účely, jmenovitě:
 • Uklidnění mysli
 • Zaměření na přítomnost
 • Přijímání myšlenek, emocí a pocitů takové, jaké jsou
 • Snižte lítost tím, že nebudete myslet na minulost
 • Nedělejte si starosti s budoucností
 • Reagujte na situace podle skutečnosti, ne s obavami nebo předsudky.

Výhody meditace Vipassana nejsou o nic méně velké než jiné meditace

Zdravotní přínos meditace Vipassana není mýtus. Různé studie prokázaly, že tato meditace nám může přinést mnoho výhod.

1. Uvolňuje stres

Stejně jako ostatní druhy meditace je meditace Vipassana považována za schopnou zmírnit stres. Ve studii z roku 2014 byli účastníci, kteří dodržovali tuto meditaci po dobu šesti měsíců, schopni zmírnit své pocity stresu ve srovnání s těmi, kteří ji nedodržovali. Podle studie účastníci, kteří podstoupili meditaci Vipassana, také zaznamenali zlepšení v následujících aspektech:
 • všímavost
 • Laskavost k sobě
 • Vlastní blaho.
Další studie z roku 2001 také odhalila víceméně stejné výsledky poté, co účastníci podstoupili meditaci Vipassana po dobu 10 dnů.

2. Zmírňuje úzkostné poruchy

Kromě zmírnění stresu se o meditaci Vipassana také věří, že je účinná při zmírňování úzkosti v naší mysli. V malé studii se asi 14 účastníků pokusilo meditovat všímavost (včetně Vipassany) po dobu 40 dnů. Výsledkem bylo, že se jejich pocity úzkosti a deprese snížily. Nejen to, podle studie z roku 2013, meditace všímavost jako je Vipassana, bylo také prokázáno, že má pozitivní vliv na část mozku zapojenou do úzkosti.

3. Zlepšit duševní zdraví

Schopnost meditace Vipassana zmírnit stres má pozitivní vliv na další aspekty duševní pohody. Ve studii z roku 2018 zaznamenalo 520 účastníků, kteří praktikovali meditační techniku ​​Vipassana, zlepšení v řadě aspektů, jako například:
 • Přijetí sebe sama
 • Kompetence
 • Angažovanost a růst
 • Pozitivní vztah.
Bohužel je zapotřebí dalšího výzkumu a přehledových studií týkajících se těchto zjištění.

4. Zlepšit plasticitu mozku

Pravidelná meditace, včetně meditace Vipassana, může zvýšit plasticitu mozku. Plasticita mozku je termín, který označuje schopnost mozku měnit se a přizpůsobovat se podle funkčních požadavků. Jinými slovy, mozek může vytvářet nové cesty ke zlepšení duševních funkcí a pohody po celý váš život.

5. Překonání závislosti

Studie ukázala, že meditace Vipassana může být prospěšná pro ty, kteří jsou závislí na nelegálních látkách. Vědci ve studii poznamenali, že meditace Vipassana by mohla být alternativou k překonání závislosti.

Meditační techniky Vipassana k vyzkoušení

Dobrou zprávou je, že meditaci Vipassana lze provádět z domova. Chcete-li to provést, postupujte podle těchto různých meditačních technik:
 • Trvejte asi 10-15 minut. Doporučuje se dělat meditaci Vipassana ráno, abyste maximalizovali její výhody.
 • Najděte si klidné místo bez rozptylování. Volitelnou možností může být prázdný pokoj nebo odlehlé místo mimo dům.
 • Posaďte se na zem nebo na zem a poté pohodlně překřižte nohy. Zatněte břicho, narovnejte záda a uvolněte tělo.
 • Zavřete oči a dýchejte normálně. Věnujte pozornost všem myšlenkám, pocitům a vjemům ve svém těle, aniž byste je posuzovali nebo na ně reagovali.
 • Vždy věnujte pozornost každému nádechu a výdechu.
 • Pokud jste rozptýleni, okamžitě pochopte, co je to rozptýlení, a vraťte se a soustřeďte se na své dýchání.
Provádějte tuto meditační techniku ​​Vipassana po dobu 5-10 minut. Jakmile si na to zvyknete, můžete dobu trvání prodloužit na 15 minut nebo více.

Poznámky od SehatQ

[[related-article]] Meditace Vipassana je prastará meditační technika, kterou lze praktikovat ke zlepšení všímavost. Výhody jsou různé a nenechají na sebe dlouho čekat. Máte-li jakékoli dotazy týkající se duševního zdraví, neváhejte se zdarma zeptat lékaře v aplikaci SehatQ pro rodinné zdraví. Stáhněte si ji nyní z App Store nebo Google Play!