Porozumění kardiologickým specialistům, počínaje vzděláváním a konče jeho rolí

Pokud máte problémy se srdcem nebo krevními cévami, jako je ischemická choroba srdeční nebo vysoký krevní tlak, budete obvykle odesláni ke specialistovi na srdce a cévy. Pojďme se o tomto specialistovi dozvědět více, počínaje vzděláním, přes léčená onemocnění až po provedená vyšetření.

Seznamte se s kardiologem

Kardiologie je studium a léčba nemocí spojených s poruchami srdce a krevních cév. Lékaři, kteří studují a pracují v oboru onemocnění srdce a cév, mají mnoho titulů, od specialistů na srdce a cévy, kardiologů, kardiologů, kardiologů, kardiologů nebo kardiologů. Kardiologové se specializují na diagnostiku a léčbu onemocnění kardiovaskulárního systému (srdce a cév). Mohou provádět řadu testů a provádět různé postupy související s léčbou srdečních onemocnění, jako je srdeční katetrizace, angioplastika až po instalaci kardiostimulátoru.

Etapy vzdělávání pro kardiologa

Pokud máte zájem stát se specialistou na srdce a cévy, zde je řada vzdělávacích fází, kterými musíte projít.

1. Medicínské pregraduální vzdělávání

Pregraduální studium medicíny obvykle trvá 3,5–7 let. Délka tohoto vzdělávání závisí na disciplíně každého studenta a na ustanoveních každé zdravotnické vzdělávací instituce. Po dokončení pregraduálního lékařského vzdělání získáte titul bakalář medicíny (S.Ked).

2. Lékařské povolání

Po získání bakalářského titulu z medicíny musíte ještě projít klinickou fází. V této fázi pracujete jako asistent lékaře (spoluzadek) ve zdravotnických zařízeních po dobu nejméně tří semestrů. Po promoci získáte titul doktor (dr). Kromě toho existují dvě fáze, které musí projít, než budete moci získat licenci na praxi.
 • Udělejte si indonéský test způsobilosti lékaře a získejte osvědčení o způsobilosti lékaře (SKD).
 • Připojte se na jeden rok do programu stáže (učňovské přípravy) a můžete si nechat zaplatit za služby poskytované během programu stáže.
Po získání certifikátu a absolvování programu stáže můžete požádat o povolení k praxi. Již nyní si můžete otevřít vlastní praxi nebo pracovat ve zdravotnickém zařízení, o které máte zájem jako praktický lékař.

3. Odborné vzdělávání pro specialisty na srdce a cévy

Po získání lékařského odborného titulu musíte získat odborné vzdělání jako kardiolog a specialista na krevní cévy. Délka vzdělávání tohoto odborného lékaře je zpravidla 9-10 semestrů. Lékaři, kteří užívají PPDS, jsou známí jako rezidenti. Po absolvování získá rezident titul kardiolog a specialista na krevní cévy (Sp.JP).

Možnosti specializace kardiologického specialisty

Kardiologové mohou také přijmout řadu podoborů, včetně:
 • Klinická kardiologie
 • Dětská kardiologie
 • Elektrofyziologie
 • Intervenční kardiologie
 • Srdeční rehabilitace
 • Cévní
 • Pohotovostní kardiologie
 • Intenzivní kardiologie
 • Zobrazování srdce.
[[Související článek]]

Nemoci léčené specialistou na srdce a cévy

Srdeční záchvaty může léčit kardiolog Kardiologové a specialisté na cévy mají kapacitu léčit různé zdravotní problémy související s poruchami srdce a kardiovaskulárními chorobami, zejména zdravotní problémy, které postihují srdce, cévy nebo obojí. Mezitím jsou zde uvedeny typy onemocnění, které může kardiolog léčit.
 • Infarkt
 • Srdeční selhání
 • Arytmie
 • Ateroskleróza
 • fibrilace síní
 • Vysoký krevní tlak nebo hypertenze
 • Vysoký cholesterol a triglyceridy
 • Vrozená srdeční vada
 • Městnavé srdeční onemocnění
 • Ischemická choroba srdeční
 • Perikarditida
 • Ventrikulární tachykardie.
Kardiologové mohou také pomoci poskytnout rady ohledně kroků k prevenci srdečních onemocnění a udržení celkového zdraví srdce.

Vyšetření provádí kardiolog a specialista na cévy

Zde jsou některé typy vyšetření, které může provést specialista na srdce a cévy.
 • Elektrokardiogram (EKG), což je test pro záznam elektrické aktivity srdce.
 • Ambulantní EKG, což je vyšetření k zaznamenání srdečního rytmu člověka při sportu nebo běžných činnostech.
 • Zátěžový test EKG, což je vyšetření ke zjištění změn srdečního rytmu při odpočinku a cvičení. Toto vyšetření má za cíl změřit výkonnost a omezení srdce.
 • Echokardiografie, což je vyšetření pomocí ultrazvukového zobrazování, které měří, jak dobře srdce pumpuje krev. Toto vyšetření může identifikovat strukturální abnormality, zánět srdce nebo infekci srdečních chlopní.
 • Srdeční katetrizace, což je postup zavedení malé trubice do srdce nebo do jeho blízkosti, aby se zobrazily obrázky a funkce srdce a pomohla zmírnit blokády.
 • Nukleární kardiologie, což je jaderná zobrazovací technika využívající radioaktivní materiály ke studiu kardiovaskulárních poruch a onemocnění neinvazivním způsobem.

Poraďte se s kardiologem a specialistou na krevní cévy

Pokud máte příznaky související se srdečním onemocněním, můžete být odesláni ke kardiologovi a vaskulárnímu specialistovi. Příznaky, které mohou naznačovat srdeční problém, zahrnují:
 • Bolest na hrudi
 • Těžko se dýchá
 • Závratě
 • Změny srdeční frekvence nebo rytmu
 • Vysoký krevní tlak.
Kardiologové mohou také léčit jedince, kteří prodělali infarkt nebo mají v anamnéze jiná srdeční onemocnění. Pokud máte vysoké riziko srdečního onemocnění, například pokud máte rodiče s anamnézou srdečního onemocnění, může vám být doporučeno navštívit kardiologa. Máte-li dotazy týkající se zdravotních problémů, můžete se zdarma zeptat svého lékaře přímo v aplikaci SehatQ Family Health. Stáhněte si aplikaci SehatQ nyní z App Store nebo Google Play.