Poznání komplexu nadřazenosti, když se někdo cítí větší než ostatní

Při navazování přátelství s různými druhy lidské povahy jste se mohli setkat s lidmi, kteří arogantně ‚prosí o odpuštění‘. Toto nadřazené chování je známé jako převaha úplnáx, o kterém se vlastně hodně mluví. Není zahrnuto v referenci pro diagnostiku duševních poruch, existuje nějaká léčba duševních poruch? komplex nadřazenosti?

co to je komplex nadřazenosti?

Stejně jako jeho jméno, komplex nadřazenosti je chování člověka, ve kterém věří, že je lepší a větší než ostatní. Lidé s touto nadřazenou vlastností mají o sobě často přehnané mínění. Věří, že jejich schopnosti a úspěchy převyšují ostatní. Komplex nadřazenosti Poprvé ji popsal psycholog Alfred Adler na počátku 21. století. Zdůraznil, že toto nadřazené chování je ve skutečnosti sebeobranným mechanismem za pocity méněcennosti. To znamená, komplex nadřazenosti je chování, díky kterému se člověk cítí „více“ než ostatní. Tato arogance však může být jejich způsobem, jak skrýt slabosti nebo selhání, které zažili.

Známky, které někdo má komplex nadřazenosti

Pokud mají lidé ve vašem okolí následující vlastnosti, mohou mít komplex nadřazenosti:
  • Mít sebeúctu respsebehodnota příliš vysoká
  • Často dělá arogantní tvrzení, která nejsou podložena skutečnými fakty
  • Věnujte plnou pozornost svému vzhledu
  • Mějte o sobě příliš vysoké mínění
  • Mít sebeobraz, který rád dominuje
  • Neochota naslouchat druhým
  • Změny nálady
  • Obecně mají skryté nízké sebevědomí
Lidé s komplexem nadřazenosti budou mít přílišné sebevědomí.Výše uvedené znaky obecně můžeme cítit u lidí, které velmi dobře známe. Je však důležité si uvědomit, že tyto rysy mohou být také příznaky jiných psychologických poruch, jako je narcistická porucha osobnosti a bipolární porucha.

Co je skutečnou příčinou komplex nadřazenosti?

Odborníci nebyli schopni určit příčinu komplex nadřazenosti. Má se však za to, že k tomuto psychickému stavu může dojít v důsledku událostí nebo okamžiků v minulosti dotyčné osoby. Například časté selhání v minulosti může vyvolat vznik komplex nadřazenosti. Stres z neúspěchu bude mít tendenci ho skrývat a předstírat, že nemá problém. Pokud bude dál utíkat a předstírat, že to dělá, existuje možnost, že bude mít pocit, že je lepší než ostatní lidé. Samozřejmě, pro některé lidi je to považováno za rys arogance nebo arogance.

Toto chování se může objevit, když je dotyčná osoba ještě v dětství. Riziko rozvoje osobnostních rysů je však ohroženo i u jedinců ve fázi dospívání a dospělých komplex nadřazenosti a

Existuje nějaké řešení pro komplex nadřazenosti?

v psychologii, komplex nadřazenosti není formální duševní poruchou a není uvedena v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch, 5. vydání (DSM-5). Psychiatři však mohou stále diagnostikovat, pokud pacient ano komplex nadřazenosti nebo ne. Diagnostický krok může zahrnovat osobní sezení s pacientem i terapii, která zahrnuje pacientovu rodinu a nejbližší lidi. Protože komplex nadřazenosti není oficiální zdravotní stav, takže neexistuje žádný odkaz na léčbu tohoto chování. Jednou z nabízených terapií je psychoterapie, kdy psycholog nebo psychiatr může identifikovat dilema, které pacient pociťuje.

Pomozte uvedené osobě komplex nadřazenosti

Vlastně ten, kdo má indikaci komplex nadřazenosti nemusí mít na ostatní příliš „destruktivní“ účinek. Ubližující povaha a řeč však mohou být velmi znepokojivé, což samozřejmě ovlivňuje i mezilidské vztahy. Pokud má osoba, která je vám nejbližší, známky komplex nadřazenosti, můžete si s ním dobře popovídat o jeho chování – a požádat ho, aby vyhledal odbornou pomoc. Pomoc psychologa nebo poradce mu může pomoci vypořádat se s jeho nejniternější přirozeností. Můžete se také setkat s poradcem oba, zvláště pokud skutečně milujete lidi komplex nadřazenosti a Terapie může být zdravým způsobem, jak se navzájem otevřít o povaze těch, kteří jsou vám nejbližší. [[Související článek]]

Poznámky od SehatQ

Komplex nadřazenosti je chování, které se mnoha lidem nemusí líbit. Pokud se u někoho z vašich blízkých projevují příznaky komplexu nadřazenosti, můžete být schopni mluvit hezky, aby vyhledal odbornou pomoc.